มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดขอรับทุนการศึกษาน ชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดขอรับทุนการศึกษาน ชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1 มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

มูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เปิดรับสมัครนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อชั้น ม.1, ม.4 หรือ ปวช.1 มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการและใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาได้ที่ vichaisrivaddhanaprabha.com 

ส่งเอกสารใบสมัครทางไปรษณีย์ถึงมูลนิธิ วิชัย ศรีวัฒนประภา เลขที่ 8 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400 ตั้งแต่วันนี้  –  31 มีนาคม 2565

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-677-8888 ต่อ 1221 , 1222