"สยามกลการ" รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

"สยามกลการ" รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สยามกลการ เข้ารับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 การได้รับใบรับรองครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวของบริษัท ที่ให้ความสำคัญถึงการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ

นายปราชญา เจริญยิ่ง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารทั่วไป บริษัท สยามกลการ จำกัด บริษัทในกลุ่ม สยามกลการ เข้ารับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 45001:2018 ระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จาก คุณประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานฯ ในภูมิภาคลุ่มแม่ น้ำโขง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด การได้รับใบรับรองครั้งนี้ ถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวของ บริษัท สยามกลการ จำกัด ที่ให้ความสำคัญถึงการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ได้แก่ การดูแลพนักงาน อุปกรณ์ และการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต่างๆ ขององค์กร พิธีการจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา ออดิทอเรี่ยม ชั้น 5 อาคารสยามกลการ ปทุมวัน เมื่อเร็วๆ นี้