รู้จัก 'ฉลากสิ่งแวดล้อม' กับโอกาสทางธุรกิจของ SME

รู้จัก 'ฉลากสิ่งแวดล้อม' กับโอกาสทางธุรกิจของ SME

รู้จัก 'ฉลากสิ่งแวดล้อม' กับโอกาสทางธุรกิจของ SME

รู้จัก ‘ฉลากสิ่งแวดล้อม’ (Eco-Labeling) 3 ประเภท กับประโยชน์ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของ SME สร้างกำไรจากการลดต้นทุนที่เกิดจากการลดทรัพยากร พลังงาน และของเสีย ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการ พร้อมกับทำให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อม และสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ช่วยลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภคทรัพยากรของตนได้

#ฉลากสิ่งแวดล้อม #ฉลากสินค้า #ฉลาก #bangkokbank #bangkokbanksme #sme
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📌 ติดตาม SME Social Planet แหล่งเรียนรู้บนโลกดิจิทัล สำหรับ SMEs ได้ที่
🔵 Website: https://www.bangkokbanksme.com
🔵 Facebook: https://www.facebook.com/bangkokbanksme
🔵 Twitter: https://twitter.com/bangkokbanksme
🔵 Instagram: https://www.instagram.com/bangkokbanksme
🔵 Youtube: https://youtube.com/bangkokbanksme

ที่มา : 
https://www.facebook.com/bangkokbanksme/photos/a.1073787205986038/5264550183576365/