IMET MAX ปลดล็อคศักยภาพของเหล่าผู้นำรุ่นใหม่ ผ่านมุมมองของ 12 กูรูตัวจริง

IMET MAX ปลดล็อคศักยภาพของเหล่าผู้นำรุ่นใหม่ ผ่านมุมมองของ 12 กูรูตัวจริง

IMET MAX ปลดล็อคศักยภาพของเหล่าผู้นำรุ่นใหม่ ผ่านมุมมองของ 12 กูรูตัวจริงกับคำถามชวนคิด “เป้าหมายในชีวิตและการทำงานคืออะไร”

หลังประสบความสำเร็จแล้ว 3 รุ่น สำหรับโครงการ IMET MAX รุ่นที่ 4 ที่จัดโดยมูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย (IMET) ซึ่งเป็นองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร โครงการยังคงสานต่อแนวคิดยกระดับนักบริหารชั้นนำรุ่นใหม่ให้เติบโตไปเป็นผู้นำที่ดี ด้วยกระบวนการเมนเทอริ่ง เพื่อพัฒนาให้ทั้งเก่งและดี พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้นำระดับสูงรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพและมีใจเปิดกว้าง และเปิดรับสิ่งใหม่เข้ามาเป็นเมนที (Mentee) จากเมนเทอร์ (Mentor) ผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายหลายวงการอย่างใกล้ชิด

“Unlock and Re-think” เป็นเป้าหมายสำคัญของการสร้างเมนที (Mentee) รุ่นใหม่ๆ ของโครงการ IMET MAX โดยเน้นการ “ปลดล็อก” ศักยภาพของกลุ่มคนรุ่นใหม่ และ “ชวนคิด” ผ่านคำถามที่ท้าทาย “เป้าหมายในชีวิตและการทำงานคืออะไร” ให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ได้ขบคิดค้นหาคำตอบถึงการดำเนินการชีวิต ที่ต้องมองให้มากกว่าความสำเร็จในเชิงผลกำไรทางด้านธุรกิจ แต่ต้องคำนึงถึงการตอบแทนสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

 

กลุ่มผู้บริหารรุ่นใหม่ จะเป็นฟันเฟืองสำคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต การร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดระหว่างเมนเทอร์ (Mentor) และเมนที (Mentee) จึงมีส่วนสำคัญมากที่จะช่วยบ่มเพาะให้เมล็ดพันธุ์ใหม่ของโลกธุรกิจสามารถใช้ศักยภาพของตนเองในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคมได้ นั่นคือ หัวใจสำคัญของโครงการ IMET MAX โดยเมนเทอร์ (Mentor) ที่เข้าร่วมโครงการฯ ล้วนมีจิตสาธารณะพร้อมเสียสละเวลาอันมีค่า และทุ่มเททำหน้าที่เป็นเมนเทอร์ (Mentor) ในการเปิดโอกาสในการพูดคุย แลกเปลี่ยนมุมมองกัน เพื่อใช้จัดการกับปัญหาและอุปสรรคต่างๆ โดยมุ่งเน้นในเรื่องสติปัญญาที่สมบูรณ์พร้อม Wisdom for Life and Social Values ที่ช่วยสร้างสมดุลของชีวิต ทั้งในเรื่องงาน การใช้ชีวิต และวิธีคิด โดยจะช่วยเหล่าเมนที (Mentee) ได้หาคำตอบของ “เป้าหมายในชีวิตและการทำงาน”

ผศ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ เจ้าของนามปากกา "เกตุวดี Marumura" และเมนที (Mentee) โครงการ IMET MAX 3 กล่าวว่า เป็นหนึ่งในโครงการที่ดีที่สุดในชีวิตที่ได้ไปเข้าร่วมมา หากไม่ใช่ IMET MAX นี้ คงไม่มีโอกาสได้นั่งฟังเรื่องชีวิตและวิธีการจัดการปัญหาต่างๆ จากพี่ๆ เมนทอร์แบบใกล้ชิดขนาดนี้ หลายเรื่องหาอ่านไม่ได้ตามสื่ออย่างแน่นอน ได้เพื่อนร่วมรุ่นที่คิดคล้ายกัน ส่งพลังให้กัน และคอยช่วยเหลือกันจริงๆ ได้คำตอบให้ตัวเองว่า เราควรเติบโตไปอย่างไร ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไรค่ะ

IMET MAX ปลดล็อคศักยภาพของเหล่าผู้นำรุ่นใหม่ ผ่านมุมมองของ 12 กูรูตัวจริง

นายวีวุฒิ เต็มภูวภัทร CEO บริษัท เอไอเอสซีบี จำกัด (AISCB) และเมนที (Mentee) โครงการ IMET MAX 3 กล่าวว่า ในชีวิตมีไม่กี่ครั้งที่ผมรู้สึกว่าผมโชคดีมากๆ หนึ่งในนั้นคือการได้รับเลือกเข้ามาร่วมใน IMET MAX โดยนอกจากพี่ๆ เมนเทอร์จะช่วยสละเวลาอันมีค่ามาให้คำปรึกษาในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน ครอบครัว ชีวิตในด้านอื่นๆ แล้ว ยังมีพี่ๆ เพื่อนๆ เมนทีรุ่นเดียวกันที่ทำให้ผมรู้สึกตัวเล็กลงทุกครั้งที่ได้พูดคุย ทุกคนเก่งและนิสัยดีมากๆ Wisdoms ที่ผมได้รับ ทำให้ผมได้คิดถึงการทำงานที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมไทยในภาพรวม

IMET MAX ปลดล็อคศักยภาพของเหล่าผู้นำรุ่นใหม่ ผ่านมุมมองของ 12 กูรูตัวจริง

สำหรับ IMET MAX รุ่นที่ 4 นี้ ได้รับโอกาสจาก 12 เมนเทอร์ (Mentor) ชั้นนำระดับประเทศ อาทิ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด ศ.(พิเศษ) กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท ชีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด คุณจรัมพร โชติกเสถียร กรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และคุณธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และยังมีเมนเทอร์ (Mentor) ชั้นนำอีกหลายท่าน

ทั้งนี้ เมนเทอร์ (Mentor) ทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการต่างเป็นผู้มีจิตสาธารณะพร้อมเสียสละและทุ่มเททำหน้าที่โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น เป็นตัวอย่างของบุคลากรคุณภาพของชาติในการทำงานเพื่อสังคมอย่างแท้จริง มูลนิธิเพื่อสถาบันการศึกษาวิชาการจัดการแห่งประเทศไทย หรือ IMET สานต่อโครงการ “อุทยานผู้นำ” หรือ “IMET MAX” เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายหลักทั้งหมดในการดำเนินโครงการ โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ IMET และ YouTube Channel: IMET MAX Thailand และสมัครเข้าร่วมโครงการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2565

IMET MAX ปลดล็อคศักยภาพของเหล่าผู้นำรุ่นใหม่ ผ่านมุมมองของ 12 กูรูตัวจริง IMET MAX ปลดล็อคศักยภาพของเหล่าผู้นำรุ่นใหม่ ผ่านมุมมองของ 12 กูรูตัวจริง IMET MAX ปลดล็อคศักยภาพของเหล่าผู้นำรุ่นใหม่ ผ่านมุมมองของ 12 กูรูตัวจริง IMET MAX ปลดล็อคศักยภาพของเหล่าผู้นำรุ่นใหม่ ผ่านมุมมองของ 12 กูรูตัวจริง IMET MAX ปลดล็อคศักยภาพของเหล่าผู้นำรุ่นใหม่ ผ่านมุมมองของ 12 กูรูตัวจริง