"บีจีซี" หนุนสังคม สู้โควิด-19 ผ่านโครงการ Helping Hands For Thai

"บีจีซี" หนุนสังคม สู้โควิด-19 ผ่านโครงการ Helping Hands For Thai

บีจีซี ร่วมขับเคลื่อนสังคมสู้วิกฤตโควิด-19 ผ่านโครงการ Helping Hands For Thai

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) และบริษัทในเครือ มุ่งเน้นช่วยเหลือสังคมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 จึงเร่งเดินหน้าโครงการ Helping Hands For Thai ส่งมอบของใช้จำเป็นสำหรับเด็กอ่อนอายุตั้งแต่ 0-6 ปี ให้แก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต เพื่อนำไปใช้ในการดูแล เสริมสร้างพัฒนาการ ตลอดจนมอบความสุขและรอยยิ้มให้เด็กในสถานการณ์วิกฤตเช่นปัจจุบัน โดยมีนางอิ่นอ้อย  เผ่าพรหม เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม ชำนาญงาน และนางเบญจา  บุญทองโท เจ้าหน้าที่งานพัสดุ เป็นผู้รับมอบ ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต จ.ปทุมธานี