“อธิบดีสรวิศ” เผย War Room กรมปศุสัตว์ตั้งเรียบร้อยทั่วประเทศ ลุยโรค ASF ในสุกรแบบไม่มีวันหยุด

“อธิบดีสรวิศ” เผย War Room กรมปศุสัตว์ตั้งเรียบร้อยทั่วประเทศ ลุยโรค ASF ในสุกรแบบไม่มีวันหยุด

“อธิบดีสรวิศ” เผย War Room กรมปศุสัตว์ตั้งเรียบร้อยทั่วประเทศ ลุยโรค ASF ในสุกรแบบไม่มีวันหยุด

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากได้ที่สั่งการให้ สำนักงานปศุสัตว์เขต 1-9 และสำสำนักงนปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ ได้ดำเนินการจัดตั้งวอร์รูม (War Room) ขึ้น ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะนี้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้มีการจัดตั้งขึ้นเป็นที่เรียบร้อย และพร้อมขับเคลื่อนมาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาการระบาดโรค ASF ในสุกร ทุกวันไม่เว้นแม้ในวันหยุดราชการ และเสาร์-อาทิตย์ เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างใกล้ชิด รวมถึงการรายงานข้อมูลข่าวสารจากภูมิภาคให้ส่วนกลางทุกวัน พร้อมดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกร สร้างการรับรู้ในการป้องกันดูแลปศุสัตว์ในฟาร์มของตนเอง

“อธิบดีสรวิศ” เผย War Room กรมปศุสัตว์ตั้งเรียบร้อยทั่วประเทศ ลุยโรค ASF ในสุกรแบบไม่มีวันหยุด

“อธิบดีสรวิศ” เผย War Room กรมปศุสัตว์ตั้งเรียบร้อยทั่วประเทศ ลุยโรค ASF ในสุกรแบบไม่มีวันหยุด

“ ขณะเดียวกัน ได้สั่งการให้ทุกพื้นที่มีการบังคับใช้กฎหมายในการควบคุมป้องกันและการเคลื่อนย้ายสัตว์ต้องโปร่งใส ไม่มีการสร้างเงื่อนไข และให้คำนึงถึงผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลัก โดยล่าสุดได้มอบนโยบายให้กองสารวัตรและกักกันสัตว์ ซึ่งมีหน่วยงานด่านกันกันสัตว์ในพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งด่านชายแดน และด่านที่สนามบินภายในประเทศ และสนามบินระหว่างประเทศ ดำเนินการควบคุมเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ภายในราชอาณาจักรอย่างเข้มงวด ด้วยถือเป็นหัวใจสำคัญของมาตรการควบคุมโรค ASF ในสุกร”

“อธิบดีสรวิศ” เผย War Room กรมปศุสัตว์ตั้งเรียบร้อยทั่วประเทศ ลุยโรค ASF ในสุกรแบบไม่มีวันหยุด

“อธิบดีสรวิศ” เผย War Room กรมปศุสัตว์ตั้งเรียบร้อยทั่วประเทศ ลุยโรค ASF ในสุกรแบบไม่มีวันหยุด

อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวต่อไปว่า พร้อมกันนี้ขอเน้นย้ำในการขอความร่วมมือจากพี่น้องเกษตรกรในการดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของกรมปศุสัตว์โดยเคร่งครัด เพื่อควบคุมโรคให้สงบได้โดยเร็ว และหากพี่น้องประชาชนมีข้อสงสัยหรือพบสุกรป่วยตายผิดปกติ เช่น มีการตายเฉียบพลัน มีไข้สูง ผิวหนังแดง มีจุดเลือดออก หรือรอยช้ำโดยเฉพาะหลังใบหู ท้อง ขาหลัง มีอาการทางระบบอื่น เช่น ทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร การแท้งในช่วงของการตั้งท้อง หรือสัตว์ป่วยตายผิดปกติ หรือต้องการความช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์ สามารถแจ้งกรมปศุสัตว์ได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหรือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ 063-225 -6888 หรือ Application DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง