"บิทคับ" จับมือกลุ่ม "ทองแตง" ปั้น “Bitkub World Tech” เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และสร้างอาชีพ แก่นักเรียนอาชีวะทั่วประเทศ

"บิทคับ" จับมือกลุ่ม "ทองแตง" ปั้น “Bitkub World Tech” เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และสร้างอาชีพ แก่นักเรียนอาชีวะทั่วประเทศ

"บิทคับ" จับมือกลุ่ม "ทองแตง" ปั้น “Bitkub World Tech” เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และการสร้างอาชีพแก่นักเรียนอาชีวศึกษา พร้อมปั้นแรงงานที่มีทักษะการปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคโนโลยี เข้าสู่ระบบเพื่อเป็นพื้นฐานการสร้าง Digital Economy ให้กับประเทศ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 5 โรงแรม ไฮแอท รีเจนซี กรุงเทพฯ สุขุมวิท บิทคับกรุ๊ปและทองแตงกรุ๊ป ได้จัดงานแถลงข่าวการร่วมมือกัน ภายใต้ชื่อ “Bitkub World Tech” ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ และคุณวิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุนในการเปิดงานครั้งนี้

"บิทคับ" จับมือกลุ่ม "ทองแตง" ปั้น “Bitkub World Tech” เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และสร้างอาชีพ แก่นักเรียนอาชีวะทั่วประเทศ

วัตถุประสงค์ในการร่วมลงทุนจัดตั้ง “Bitkub World Tech” ครั้งนี้ คือการสร้างโอกาสให้เยาวชนไทยเข้าสู่การศึกษาในโลกเทคโนโลยียุคใหม่ได้มากขึ้น ทั้งในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง วงการอาชีวศึกษาให้เกิดความก้าวหน้า ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ว่า "สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สู่โลกอนาคต”

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวถึง ความร่วมมือในครั้งนี้ว่า

"ขอขอบคุณ คุณวิชัย ทองแตง ที่ให้เกียรติมาร่วมมือกับบิทคับ การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นตัวเร่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็ว ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจที่ผ่านมา ตั้งแต่ยุคเว็บ 1.0 ที่หน้าเว็บไซต์อ่านได้อย่างเดียว ต่อมายุคเว็บ 2.0 ที่มีการอ่านและสามารถตอบโต้กันได้ จนถึงปัจจุบันนี้ที่ในอีก 10 ปีข้างหน้า ถึง 2573 ที่จะมีการนำเว็บ 3.0 ที่นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาหลอมรวมกัน เช่น IoT AI VR AR Metaverse เป็นต้น เป็นความจำเป็นของประเทศไทยที่จะต้องปรับตัวไปตามโลกที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว ผมและคุณวิชัย มีวิสัยทัศน์ที่ตรงกัน คือต้องการสร้างสิ่งที่จะนำมาเติมเต็มเพื่อทุกคน เพื่อยกระดับประเทศไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยกระดับศักยภาพการแข่งขันธุรกิจ รวมไปถึงทักษะแรงงานแห่งอนาคต หลายๆ คนอาจจะรู้จักบริษัทบิทคับในมุมของธุรกิจคริปโตเคอเรนซี แต่จริงๆ จุดประสงค์หลักของบริษัทเราคือการสร้างโอกาสให้กับทุกคนในประเทศ โดย Bitkub World Tech จะเป็นโมเดลธุรกิจใหม่ที่จะเป็นในลักษณะ learn to earn หรือ prove to earn เป็นลักษณะ play to earn ที่เล่นเกมแล้วได้เงิน การร่วมมือในครั้งนี้จะมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะของคนไทย ให้รองรับกับเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต"

วิชัย ทองแตง นักธุรกิจและนักลงทุน กล่าวว่า "การร่วมมือกันในครั้งนี้ ถือว่าเป็นสะพานเชื่อมคนยุคเก่าและคนยุคใหม่เพื่อร่วมมือกันสร้างโอกาสแห่งอนาคต ถ้าเราเปิดใจและมองภาพอนาคตร่วมกัน จะพบว่ากระบวนการเปลี่ยนถ่ายของเทคโนโลยีขาดไปสิ่งหนึ่งคือ คุณธรรมและจริยธรรม โดยสามารถนำองค์ความรู้จากบิทคับหล่อหลอมและถ่ายทอดสู่รุ่นใหม่ จึงได้เกิด Bitkub World Tech ขึ้น เหตุผลที่ผมเลือกที่จะร่วมมือกับ บิทคับ ผมศึกษาบริษัทบิทคับมาพอสมควร อยากจะขยายความร่วมมือไปทุกหย่อมหญ้า บิทคับมีความโด่งดังเรื่องดิจิทัล และไม่ได้มองแค่เรื่องคริปโทเคอร์เรนซี่ หรือบล็อกเชน แต่บิทคับเห็นถึงความยั่งยืนของโลกดิจิทัล และผมเองก็เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของทุกคนที่จะไม่ตกเป็นเหยื่อของดิจิทัล ผมคิดว่าความธรรมดาของ ท็อป จิรายุส และความธรรมดาของครอบครัวทองแตง สามารถเชื่อมกันทำให้เกิดพลังในการเติบโตและความสรรค์ที่ดีในอนาคต จึงได้จัดตั้ง Bitkub World Tech ขึ้น และเราเปิดโอกาสให้ทุกองค์กรเข้ามาร่วมสร้างโอกาสแห่งอนาคตไปกับเรา โดยจะยึดแนวทางในการร่วมมือ 3 ข้อ ดังนี้ 1. ไม่ใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ หลอกลวงหรือเอาเปรียบผู้อื่น 2. เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อนำความรู้ไปสร้างสรรค์สังคมที่ดีและมีคุณธรรม 3. แบ่งปันความรู้และโอกาสแก่ผู้อื่นเสมอ"

"บิทคับ" จับมือกลุ่ม "ทองแตง" ปั้น “Bitkub World Tech” เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้และสร้างอาชีพ แก่นักเรียนอาชีวะทั่วประเทศ

ทั้งนี้ จะมีการเริ่มต้นโครงการที่แรก ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ซึ่งในวันที่ 20 มกราคม 2565 จะมีพิธีเปิดการเรียนการสอนเป็นครั้งแรก โดยตั้งเป้าให้กลายเป็นแพลตฟอร์มการเรียนรู้สายอาชีพ  ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสในการพัฒนาทักษะที่ตรงความต้องการของตลาดอย่างแท้จริง โดยจะเป็นการเรียนที่จับคู่กับความต้องการของธุรกิจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจบออกมามีตำแหน่งงานรองรับได้ตรงอาชีพมากที่สุด