แองเจิ้ล ไทม์ บล็อกเชน แพลตฟอร์ม สายพันธุ์ไทย ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่สํานักงานสิทธิบัตรในยุโรปเรียบร้อย

แองเจิ้ล ไทม์ บล็อกเชน แพลตฟอร์ม สายพันธุ์ไทย ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่สํานักงานสิทธิบัตรในยุโรปเรียบร้อย

แองเจิ้ล ไทม์ (Angel Time) บล็อกเชน แพลตฟอร์ม สายพันธุ์ไทย ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่สํานักงานสิทธิบัตรในยุโรปเรียบร้อย ปลายปีที่ผ่านมา พร้อมต่อยอดให้คนไทยได้ใช้ก่อนใครในธุรกรรมที่ต้องการความปลอดภัย ไร้คนกลาง และมีผลบังคับตามกฎหมาย

นายนพดล ทองสม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท แองเจิ้ล ไทม์ จํากัด สตาร์ทอัพ ผู้ออกแบบและพัฒนา แพลตฟอร์มบล็อกเชน รูปแบบใหม่ เปิดเผยว่า แองเจิ้ล ไทม์ (Angel Time) ได้ทำการออกแบบและพัฒนา บล็อกเชนรูปแบบใหม่ ตั้งแต่ปี 2020 และได้ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ Multi Dimension Blockchain ซึ่งเป็นบล็อกเชนหลากหลายมิติ มีหลายห่วงโซ่บล็อกข้อมูลทำงานต่อเชื่อมสัมพันธ์กัน เกิดการยกระดับการจัดการระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่และเพิ่มขีดจำกัดของระบบที่ไร้คนกลาง (Decentralized system) นอกจากนี้ ยังเพิ่มความสะดวกในการใช้งานระดับบุคคลอย่างปลอดภัย และสอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยได้ยื่นจดทะเบียนสิทธิบัตรในประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายน 2021 และได้ร่วมมือกับพาร์ทเนอร์สํานักงานกฎหมายผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิบัตรในประเทศสิงคโปร์ ดําเนินการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ระหว่างประเทศกับองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) โดยเลือกสำนักงานตรวจค้นยุโรปเป็นผู้ดำเนินการ เรียบร้อยแล้วเช่นกัน เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2021

เทคโนโลยีบล็อกเชนได้ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในธุรกิจการเงินเป็นหลัก โดยมีจุดเด่นในเรื่องความยากต่อการถูกโจมตีข้อมูล และเป็นโซลูชั่นที่ไร้คนกลางควบคุม มีแนวโน้มการเติบโตสูงมากในปีที่ผ่านมา และกำลังพัฒนาสู่การประยุกต์ใช้ในธุรกิจอื่นๆ ที่ต้องการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล เมื่อกลางปีที่ผ่านมา แองเจิ้ล ไทม์ ได้พัฒนาโซลูชั่นร่วมกับบริษัท ซอฟท์สแควร์ ให้กับลูกค้าในกลุ่มสินเชื่อ ในระบบลงลายมือชื่อดิจิทัล และการยืนยันตัวตนลูกค้าในการทำธุรกรรมออนไลน์ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วและสัญญาดิจิทัลมีผลผูกพันทางกฎหมาย

ช่วงต้นปี 2022 นี้จะเริ่มเปิดตัว ดีเซ็นทรัลไลซ์แอปพลิเคชัน “ดีซองบุญ” (DSongBoon) นำร่องการประยุกต์ใช้งานกับการบริจาค ตรวจติดตามการทําบุญ ช่วยเหลือกันในสังคม แสดงจุดเด่นความโปร่งใส ความง่ายในการตรวจสอบทั้งระบบ และจะทยอยนำระบบบล็อกเชนรูปแบบใหม่มาประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจและหน่วยงานต่างๆ ต่อไป อาทิ ข้อมูลธุรกรรมด้านสุขภาพ (Medical record) ข้อมูลธุรกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย (Agriculture market) ข้อมูลใบอนุญาตและการเรียกใช้ (License Privilege) ข้อมูลธุรกรรมการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นต้น ทั้งนี้ มีการเจรจาในรายละเอียดทางเทคนิค และได้ลงนามเอ็มโอยูไปบ้างแล้วกับพาร์ทเนอร์ที่เล็งเห็นโอกาสในการต่อยอดธุรกิจออนไลน์ด้วยระบบบล็อกเชนที่มีความมั่นคงปลอดภัย โปร่งใส และสอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

แองเจิ้ล ไทม์ (Angel Time) ก่อตั้งโดยทีมงานผู้มีประสบการณ์การทำงานและบริหารงาน กับบริษัทที่ปรึกษาระดับโลก มีผลงานการออกแบบและพัฒนาระบบการทำงาน จัดการธุรกรรม และระบบไอซีที ให้กับองค์กรชั้นนำต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

“เทคโนโลยีบล็อกเชนยังถือว่าอยู่ในยุคเริ่มต้น ก่อนจะไปสู่ยุคกลางที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลจากแต่ละสายพันธุ์ของทุกบล็อกเชนเข้าด้วยกัน หากคนไทยไม่รีบพัฒนา ตั้งแต่เทคโนโลยีระดับแกนหลักฐานล่างของตัวระบบ เราจะเป็นประเทศผู้ตามที่รับระบบบล็อกเชนสำเร็จรูปของรายต่างๆ มาประยุกต์ใช้งาน เพียง 1 ปีข้างหน้า ก็ถือว่าสายไปแล้วสำหรับโอกาสของประเทศไทย สิ่งที่ แองเจิ้ล ไทม์ ทำคือ การคิดค้นออกแบบ พัฒนา จดสิทธิบัตรคุ้มครอง และนำมาประยุกต์ใช้งานจริง” นายนพดล กล่าว

แองเจิ้ล ไทม์ บล็อกเชน แพลตฟอร์ม สายพันธุ์ไทย ยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่สํานักงานสิทธิบัตรในยุโรปเรียบร้อย