CMC เตรียมขาย "ATK" ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง มาตรฐานอย. ชุดละ 35 บาท

CMC เตรียมขาย "ATK" ชุดตรวจโควิดด้วยตัวเอง มาตรฐานอย. ชุดละ 35 บาท

CMC แตกไลน์ลุยตลาด "ATK" นำเข้า-จำหน่ายชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ตามมาตรฐานอย. ราคาคนไทย ล็อตแรกนำเข้า 1 ล้านชุด จำหน่ายราคาพิเศษเฉพาะช่วงเดือนมกราคม ชุดตรวจละ 35 บาท เพื่อช่วยเหลือคนไทยให้สามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้อย่างครอบคลุม

นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) CMC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า “บริษัทฯ เดินหน้าตามแผนขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต แตกไลน์ธุรกิจใหม่ขยายการลงทุนไปยังกลุ่มทางการแพทย์ (Medical, Health and Wellness)

ล่าสุดบริษัทลูก “เทเลด็อค (Teledoc)” เดินหน้าลุยตลาด Antigen Test Kit (ATK) นำเข้าและวางจำหน่ายชุดตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 (COVID-19 Scan) ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) แบบสำหรับใช้โดยประชาชนทั่วไป (Home Use) และแบบสำหรับใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์ (Professional Use)

โดยล็อตแรกนำเข้าชุดตรวจ ATK จำนวน 1 ล้านชุด ในราคาพิเศษเฉพาะช่วงเดือนมกราคม ชุดตรวจละ 35 บาท ซึ่งเป็นราคาช่วยเหลือคนไทยให้สามารถตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้อย่างครอบคลุม รวมถึงตรวจเชื้อโอมิครอน (Omicron) เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงชุดตรวจโควิด-19 ด้วยตนเอง หากพบเชื้อจะได้รู้ตัวได้เร็วและเข้ากระบวนการกักตัวได้ทันท่วงที ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 เป็นวงกว้างขึ้น

ขณะนี้บริษัทฯ เปิดรับพรีออเดอร์ชุดตรวจ ATK ที่มีคุณภาพดีตามมาตรฐานให้แก่ประชาชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ราคา 35 บาทต่อชุด ทั้งแบบ 1 ชุดตรวจต่อกล่อง และแบบ 25 ชุดตรวจต่อกล่อง โดยผู้สนใจสามารถพรีออเดอร์ได้ที่คุณเมธาวี โทร. 096-781-9695 หรือ LINE @Teledoc ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าสินค้าจะหมด