CKPower รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ร่วมต้านโควิด-19 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

CKPower รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ร่วมต้านโควิด-19 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

CKPower รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ด้วยการร่วมสมทบทุนจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงวัคซีน

บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CKPower ชื่อย่อหลักทรัพย์ “CKP” ผู้นำโรงไฟฟ้าพลังน้ำ รับรางวัลเชิดชูเกียรติ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะองค์กรสนับสนุน การดำเนินงานของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ด้วยการร่วมสมทบทุนจำนวน 2 ล้านบาท เพื่อเพิ่มโอกาสให้คนไทยได้เข้ารับการฉีดวัคซีน รวม 213,182 โดส โดยมี นางสาวตวงพร บุณยะสาระนันท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการสื่อสารและการบริหารความยั่งยืนองค์กร เป็นตัวแทนรับมอบ จาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

CKPower รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ร่วมต้านโควิด-19 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ CKPower รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ร่วมต้านโควิด-19 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์