ไทยออยล์ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 20000-1:2018

ไทยออยล์ได้รับการรับรองระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 20000-1:2018

ไทยออยล์ได้รับใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 20000-1:2018 The IT Service Management System จากสถาบันระดับโลก ด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ และบริการ

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดย นายมงคล จันทร์ชูเกียรติ ผู้จัดการฝ่ายดิจิทัล รับมอบใบรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ISO/IEC 20000-1:2018 จาก บริษัท Bureau Veritas (BV) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก ด้านการตรวจสอบ วิเคราะห์ และบริการให้การรับรอง ณ อาคาร 60 ปี ไทยออยล์

การได้ใบรับรองครั้งนี้ แสดงถึงความมุ่งมั่นของไทยออยล์ ในการยกระดับการบริหารจัดการด้านการให้บริการงานเทคโนโลยีสารสนเทศ IT สู่มาตรฐานสากล โดยมีการบริหารจัดการเหตุผิดปกติ Incident Management การบริหารจัดการปัญหา Problem Management และการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง Change Management อย่างเป็นระบบตาม ITIL (Information Technology Infrastructure Library) Framework และ ITSM (IT Service Management) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT ขององค์กร