TIJ เปิดรับสมัครผู้นำรุ่นใหม่เข้าร่วมหลักสูตร RoLD 2022

TIJ เปิดรับสมัครผู้นำรุ่นใหม่เข้าร่วมหลักสูตร RoLD 2022

TIJ เปิดรับสมัครผู้นำรุ่นใหม่เข้าอบรมหลักสูตร RoLD 2022 ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา ผู้ที่สนใจสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2565

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย หรือ Thailand Institute of Justice (TIJ) เปิดรับสมัครผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้นำรุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรมและการพัฒนา หรือ The Rule of Law and Development Program หรือ RoLD Program by TIJ โดยในปีนี้ใช้ชื่อหลักสูตรว่า "RoLD 2022 - Beyond Leadership Leading with Trust & Conviction"

ชวนทุกท่านที่สนใจมาร่วมหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านมีพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้นำรุ่นใหม่ ผ่านแนวคิด การพัฒนาความเป็นผู้นำในตัวเอง เพื่อให้พร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลงและอุปสรรคในอนาคตได้อย่างยั่งยืน

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม 2565 สนใจสมัครหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ tijrold.org สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่ 

กำหนดการหลักสูตร วันปฐมนิเทศ (Orientation) 10 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาอบรม 17 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 สิงหาคม 2565 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 20.00 น. (ยกเว้นวันหยุดเทศกาล)