PEA เตือนระวังอัคคีภัยในช่วงหยุดปีใหม่ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนออกจากบ้าน

PEA เตือนระวังอัคคีภัยในช่วงหยุดปีใหม่ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนออกจากบ้าน

PEA เตือนระวังอัคคีภัยในช่วงหยุดปีใหม่ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนออกจากบ้าน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เตือนประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งถือเป็นช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีวันหยุดยาวต่อเนื่องและประชาชนส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด โดยห้างร้านหรือบริษัท บางแห่งอาจหยุดยาวต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ เพื่อให้ลูกจ้างกลับภูมิลำเนาในต่างจังหวัด
  
เพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในช่วงวันหยุดยาว ควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้านหรือที่ทำงาน สำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้า ถอดปลั๊กหรือปิดสะพานไฟ และปิดถังแก๊สหุงต้มให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร สำหรับสำนักงานที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้า เพื่อความปลอดภัยควรปลดเมนสวิตช์เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าทั้งหมด

นอกจากนี้ ช่วงฤดูหนาวสภาพอากาศแห้งแล้งมีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยสูง ประกอบกับมีลมกระโชกแรง อาจก่อให้เกิดไฟป่า ไฟไหม้หรือมีลมพัดแรง ต้นไม้ล้มทับเสาสายไฟฟ้า สิ่งปลูกสร้าง สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินและอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต ประชาชนควรป้องกันโดยการเก็บกวาดใบไม้ กิ่งไม้และวัชพืช อย่าปล่อยให้กองสุม เพื่อกำจัดเชื้อเพลิง รวมถึงหลีกเลี่ยงการจุดไฟหรือก่อกองไฟเพื่อเผาหญ้าในช่วงที่มีลมแรง เพิ่มความระมัดระวังในการจุดไฟ 
  
ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นอัคคีภัยใกล้แนวเสาและสายไฟฟ้า สามารถแจ้งได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือสายด่วน โทร.1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ แจ้งผ่านแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์

PEA เตือนระวังอัคคีภัยในช่วงหยุดปีใหม่ ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนออกจากบ้าน