TIJ ชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมผ่านบอร์ดเกม พัฒนาทักษะอารมณ์ ประยุกต์ใช้ดูแลเด็กและเยาวชน

TIJ ชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมผ่านบอร์ดเกม พัฒนาทักษะอารมณ์ ประยุกต์ใช้ดูแลเด็กและเยาวชน

TIJ ชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมผ่านบอร์ดเกม พัฒนาทักษะอารมณ์ ประยุกต์ใช้ดูแลเด็กและเยาวชน

เพราะเรื่อง ความคิดและอารมณ์ของเด็กๆ เป็นเรื่องสำคัญ หากคุณเป็นผู้ที่ทำงานหรืออยู่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน ที่ต้องการทำความเข้าใจความคิด และเข้าถึงอารมณ์ของเด็กๆ ได้ง่ายขึ้น สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (TIJ) ขอชวนผู้สนใจทำความรู้จักกับ “เครื่องมือใหม่” ที่จะช่วยให้เข้าใจอารมณ์ รู้ทันความคิดตัวเองและผู้คนรอบข้าง พร้อมพัฒนาทักษะการรับมือกับอารมณ์และความคิดของตนเอง ผ่านการอบรมออนไลน์เพื่อเรียนรู้การสอนทักษะชีวิตให้เด็กๆ ด้วยบอร์ดเกม “ออกไปข้างใน” โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย (รับจำนวนจำกัด)

ผู้สนใจรีบสมัคร คลิก เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2565

คอร์สอบรมนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานกับเด็กและเยาวชน อาทิ

  • ครู/อาจารย์
  • ผู้นำกลุ่มเยาวชน
  • นักจิตวิทยา
  • นักสังคมสงเคราะห์
  • เจ้าหน้าที่สถานพินิจ
  • พ่อ แม่ ผู้ปกครอง

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมจะได้รับ คือ

  1. ได้ทบทวนและตรวจสอบตัวเองเพื่อเปิด “พื้นที่ปลอดภัย” ให้กับวงพูดคุยให้คำปรึกษา
  2. ได้ฝึกทักษะการเป็น “ผู้นำกระบวนการ” เรื่องการการฟัง การตั้งคำถาม และการถอดบทเรียน
  3. ได้เรียนรู้เครื่องมือและวิธีการเล่น บอร์ดเกม “ออกไปข้างใน”
  4. ได้รับบอร์ดเกม “ออกไปข้างใน” ฟรี เพื่อนำไปใช้ทำงานกับเด็กและเยาวชน (จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ จำกัดจำนวน 250 ท่านเท่านั้น)

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ : https://bit.ly/Outsideinth