บีจีซี บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในโครงการ Helping Hands For Thai

บีจีซี บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในโครงการ Helping Hands For Thai

บีจีซี บริจาคสิ่งของช่วยเหลือ คนไร้บ้าน และผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ผ่านมูลนิธิกระจกเงา ในโครงการ Helping Hands For Thai

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) และบริษัทในเครือ ยืนหยัดเคียงข้างคนไทยในสถานการณ์วิกฤติ เร่งเดินหน้าโครงการ Helping Hands For Thai บริจาคข้าวสาร และของใช้จำเป็นให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และคนไร้บ้าน ผ่านมูลนิธิกระจกเงา โดยมีนายศราวุฒิ  บุญเป็ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ ณ มูลนิธิกระจกเงา

สำหรับในปี 2564 บีจีซี และบริษัทแม่อย่าง บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ได้ส่งต่อความช่วยเหลือไปยังผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และบุคลากรทางการแพทย์ผ่านโครงการ Helping Hands For Heroes และโครงการ Helping Hands For Thai อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ตลอดจนร่วมเป็นกำลังใจให้คนไทยฝ่าวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกัน

บีจีซี บริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ในโครงการ Helping Hands For Thai