"กัลฟ์" เปิดตัวโครงการ "GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน"

"กัลฟ์" เปิดตัวโครงการ "GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน"

"กัลฟ์" เปิดตัวโครงการ "GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน" เพื่อปลูกฝังเยาวชนรุ่นใหม่ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเข้าใจเทรนด์โลกพลังงานสีเขียว ซึ่งนำร่องที่ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ที่แรก

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF จัดกิจกรรม “GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน” เพื่อให้ความรู้เรื่องพลังงานกับเยาวชนรุ่นใหม่ ได้รู้จักและเข้าใจถึงแหล่งที่มาต่างๆ ของพลังงานที่เราใช้ในชีวิตประจำวัน และปลูกฝังให้เยาวชนใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งยังให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นเทรนด์พลังงานสีเขียวที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังจะต้องปรับตัวและพัฒนาควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยนำร่องในภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย เป็นที่แรก

กิจกรรม “GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน” จัดขึ้นในวันที่ 22 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2564 ณ พื้นที่ 8 โรงเรียนใน จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยลึก, โรงเรียนบ้านแจมป๋อง, โรงเรียนบ้านปากอิง, โรงเรียนบ้านหัวเวียง, โรงเรียนริมโขงวิทยา, โรงเรียนชุมชนบ้านป่าคาแม่เงิน, โรงเรียนบ้านสวนดอกท่าขันทองสามัคคี และโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องแหล่งพลังงานในการผลิตไฟฟ้า เป็น 5 ฐานกิจกรรม ดังนี้

  • ฐานเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติและน้ำมัน
  • ฐานถ่านหิน
  • ฐานพลังงานลม
  • ฐานพลังงานแสงอาทิตย์
  • ฐานพลังงานน้ำ

"กัลฟ์" เปิดตัวโครงการ "GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน"

นายดำรงค์ หาญชนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยลึก กล่าวว่า ทางโรงเรียนของเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ทางกัลฟ์มาจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องพลังงานกับนักเรียนและคุณครูโรงเรียนบ้านห้วยลึก เรื่องพลังงาน โดยเฉพาะพลังงานทดแทนเป็นเรื่องที่โรงเรียนของเราให้ความสำคัญ และมีจัดการเรียนการสอนในวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์อยู่แล้ว ซึ่งกิจกรรมที่บริษัทได้จัดเป็นกิจกรรมในฐานต่างๆ ของพลังงานทดแทนที่จะมีในอนาคต อาทิ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ ทำให้นักเรียนของเราได้มีประสบการณ์ผ่านกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน และแฝงไปด้วยสาระความรู้ ทางโรงเรียนก็ต้องขอขอบคุณกัลฟ์ ที่มาจัดกิจกรรมที่ดีแบบนี้ และหวังว่าการจัดกิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้าง เพิ่มพูน ทักษะ ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับพลังงานทดแทนที่เยาวชนทุกคนจะต้องพบเจอและนำไปใช้ในอนาคต

ด.ช.สิริรัฐ เสธรัตนคุณ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยลึก กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้มาร่วมกิจกรรมว่า รู้สึกสนุกมากที่ได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมเกี่ยวกับพลังงานที่จัดขึ้นโดยบริษัทกัลฟ์ โดยเฉพาะฐานที่ชอบคือเรื่องพลังงานน้ำ เพราะเป็นแหล่งพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ และวนเป็นวัฏจักรจึงทำให้ไม่มีวันหมด ต้องขอขอบคุณพี่ๆ บริษัทกัลฟ์ ที่มาจัดกิจกรรมดีๆ

โครงการ “GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน” นับว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการนำร่องของกัลฟ์ ที่มุ่งเน้นพัฒนา ยกระดับคุณภาพทางการศึกษาให้กับเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ โดยเน้นในเรื่องของการปลูกฝัง และทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงาน การใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า และเทรนด์พลังงานสีเขียวที่กำลังจะเป็นแหล่งพลังงานหลักของโลกในอนาคต ซึ่งทางกัลฟ์ยังคงมีเป้าหมายในการต่อยอดโครงการโดยการขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไปยังภาคอื่นๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อเป็นการขยายผลอันจะนำไปสู่การสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาด้านพลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆ ของกัลฟ์ เพิ่มเติมได้ทางเฟซบุ๊กแฟนเพจ GULF Sparks 
 

"กัลฟ์" เปิดตัวโครงการ "GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน"

"กัลฟ์" เปิดตัวโครงการ "GULF Sparks Energy ชวนน้องท่องโลกพลังงาน"