กรมชลประทาน คว้ารางวัล รัฐบาลดิจิทัล 2564

กรมชลประทาน คว้ารางวัล รัฐบาลดิจิทัล 2564

กรมชลประทาน คว้ารางวัล รัฐบาลดิจิทัล 2564 พร้อมยกระดับเป็นหน่วยงานดิจิทัลเต็มรูปแบบ

(2 ธันวาคม 2564) นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เข้ารับรางวัล รัฐบาลดิจิทัล ประจำปี 2564 (Digital Government Awards 2021) ประเภทรางวัลหน่วยงานดีเด่นด้านการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ DGA ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี กรุงเทพฯ

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทาน มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปรับเปลี่ยนหน่วยงาน เพื่อก้าวเข้าสู่ความพร้อมในการเป็นรัฐบาลดิจิทัลระดับสูง ตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี ของท่านนายกรัฐมนตรี โดยกรมชลประทาน ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Data.go.th) และสาธารณชน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้ตามกรอบธรรมาภิบาล รวมถึงยกระดับการบริหารจัดการ การบูรณาการข้อมูล และพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในกรมฯ ให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพื่อเกิดประโยชน์ร่วมกันระหว่างภาครัฐและประชาชนสูงสุด

นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังมีนโยบายพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลให้มีความถูกต้อง และสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

กรมชลประทาน คว้ารางวัล รัฐบาลดิจิทัล 2564

กรมชลประทาน คว้ารางวัล รัฐบาลดิจิทัล 2564