ปตท. สานต่อโครงการ “Restart Thailand” จ้างงานนับหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจ

ปตท. สานต่อโครงการ “Restart Thailand” จ้างงานนับหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจ

ปตท. สานต่อโครงการ “Restart Thailand” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อจ้างงานในตำแหน่งต่างๆ นับหมื่นอัตรา ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศให้ประชาชนมีอาชีพ และมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอย

การระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้เศรษฐกิจหยุดชะงักไปกว่า 2 ปี บริษัทห้างร้านจำนวนมากต้องปิดตัว คนตกงาน พ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าไม่ได้ มาถึงวันนี้เมื่อยอดผู้ติดเชื้อลดต่ำลงแล้ว การทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้มีความสำคัญมาก กลุ่ม ปตท. จึงได้เข้ามาทำอีกภารกิจช่วยชาติ โดยสานต่อโครงการ “Restart Thailand” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อจ้างงานในตำแหน่งต่างๆ 23,000 อัตรา ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศให้ประชาชนมีอาชีพ และมีเงินมีทองจับจ่ายใช้สอย 

โดยอัตราที่กลุ่ม ปตท. เปิดรับสมัครนั้นจะลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในปี 2565 แยกเป็นจ้างงานในกลุ่มแรงงาน เพื่อสนับสนุนแผนการลงทุน การขยายธุรกิจ และโครงการก่อสร้างต่างๆ จำนวน 20,700 อัตรา กลุ่มนักศึกษาจบใหม่ ระดับ ปวส.- ปริญญาตรี (First Jobber) ภายใต้สัญญาระยะเวลา 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 2,170 อัตรา นอกจากนี้ยังเปิดรับสมัครพนักงาน ปตท. เพิ่มเติม ในตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 480 อัตรา เพื่อเข้ามาร่วมงานกับองค์กร

ปตท. สานต่อโครงการ “Restart Thailand” จ้างงานนับหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจ

สำหรับตำแหน่งงานที่กลุ่ม ปตท. เตรียมเปิดรับนั้น ประกอบด้วย งานพัฒนาการศึกษา นักพัฒนาชุมชน งานจัดการข้อมูล งานเพิ่มพื้นที่สีเขียว งานบัญชีและการเงิน งานสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ และพนักงานสถานีบริการ NGV ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการอบรม เพื่อเสริมทักษะความรู้ ก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริง 

ทั้งนี้ โครงการ Restart Thailand ของ กลุ่ม ปตท. ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นปี 2564 โดยรับนักศึกษาจบใหม่ กลุ่มแรงงาน และพนักงานประจำทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจและดำเนินโครงการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ โดยทุกคนต่างได้รับทักษะความรู้สำคัญในสาขาอาชีพที่เข้ามาร่วมปฏิบัติงาน สามารถนำไปประยุกต์ใช้ และต่อยอดประกอบอาชีพจริงของตนเองในอนาคต ซึ่งนักศึกษาบางส่วนได้รับทุนการศึกษาไปเรียนต่อในต่างประเทศ และได้รับคัดเลือกให้เข้าทำงานในองค์กรด้านกฎหมาย  นอกจากนี้บางส่วนยังได้รับประสบการณ์จากการพัฒนาความคิด และฝึกฝนทักษะความรู้ในอาชีพครูผู้ช่วยสอน ผ่านการอบรมและลงมือปฏิบัติงานจริงกับ ปตท. ด้วย 

นอกจากการพอกพูนทักษะและประสบการณ์แล้ว ยังสร้างรายได้ สามารถนำไปแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวในช่วงที่เผชิญความยากลำบากจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูล หลักเกณฑ์การรับสมัคร และสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ทาง www.pttbsa.com ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ปตท. สานต่อโครงการ “Restart Thailand” จ้างงานนับหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจ

ไม่เฉพาะการจ้างงานเท่านั้น ปตท. ยังขอเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านโครงการ Refresh and Energize for The New Normal โดยได้เชิญชวนพนักงาน ปตท. ใช้วันลาหยุดพักร้อนประจำปีท่องเที่ยวในประเทศ ซึ่งองค์กรจะช่วยออกค่าใช้จ่าย 50% ของค่าที่พัก ค่าอาหาร และค่าเดินทางตามใบเสร็จที่เกิดขึ้นจริง ภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อคน ซึ่งเริ่มโครงการไปเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ติดต่อกันไปจนถึง 30 เมษายน 2565 โดย ปตท. คาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสภาพคล่อง และกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศอีกทางหนึ่ง

ทั้งนี้ ไม่ว่าประเทศและคนไทยจะต้องประสบกับสถานการณ์ใดก็ตาม ปตท. ขอยืนหยัดและเคียงข้างคนไทย พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคม ผ่านการจ้างงานเพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ต่อลมหายใจ สนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ให้ทุกคนสามารถข้ามผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน