WINMED ปรับกลยุทธ์ขยายบริการและช่องทางจำหน่าย ATK สู้โควิดสายพันธุ์ใหม่

WINMED ปรับกลยุทธ์ขยายบริการและช่องทางจำหน่าย ATK สู้โควิดสายพันธุ์ใหม่

WINMED พร้อมสู้ไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ปรับกลยุทธ์การให้บริการ โดยเปิดให้บริการตรวจคัดกรองและยืนยันผลแบบครบวงจรด้วยระบบ RT-PCR และ TMA พร้อมขยายช่องทางจำหน่ายชุดตรวจ ATK โควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน

WINMED พร้อมสู้โควิด-19 สายพันธุ์ใหม่ ขยายบริการ สินค้ากลุ่มตรวจคัดกรองโควิด-19 ครบวงจร พร้อมให้บริการห้องปฎิบัติการตรวจยืนยันเชื้อโควิด-19 ด้วยระบบ RT-PCR และ TMA เป็นห้องปฏิบัติการเดียวในประเทศไทย ร่วมกับให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกนอกสถานที่ พร้อมจำหน่ายชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (ATK) สำหรับตรวจด้วยตนเองทางโพรงจมูกและน้ำลายที่สามารถตรวจคัดกรองเชื้อโควิดทุกสายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุ์ใหม่ โอมิครอน

นายนันทิยะ ดารกานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วินเนอร์ยี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ WINMED เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันเริ่มกลับมามีความวิตกกังวล เนื่องจากไวรัสโควิด-19 มีการกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ทำให้แพร่ระบาดได้ง่ายขึ้น ได้แก่ สายพันธุ์โอมิครอน (Omicron Variant) ถือเป็นเชื้อไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ชนิดที่ 5 ที่องค์การอนามัยโลกจัดให้อยู่ในกลุ่มสายพันธุ์ที่น่ากังวลหลังจากสายพันธุ์อัลฟา เบตา แกมมา และเดลตาพลัส ที่เริ่มแพร่ระบาดในประเทศแถบแอฟริกา และในยุโรปบางประเทศ หากมีการแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง จะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดเลวร้ายยิ่งขึ้น

WINMED ปรับกลยุทธ์ขยายบริการและช่องทางจำหน่าย ATK สู้โควิดสายพันธุ์ใหม่

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับแผนงานรองรับความเสี่ยงของการแพร่ระบาดรอบใหม่ไว้แล้ว โดยการปรับกลยุทธ์การให้บริการ ขยายช่องทางจำหน่ายสินค้ากลุ่มตรวจคัดกรองโควิด-19 ครบวงจร โดยปัจจุบันได้รับอนุญาตสถานประกอบการคลินิกเทคนิคการแพทย์ จากกระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้บริการห้องปฏิบัติการมาตรฐานการตรวจยืนยันระดับโมเลกุล หาสารพันธุกรรมของไวรัสโควิด-19 ทุกสายพันธุ์โดยระบบ RT-PCR และ TMA (Transcription Mediated Amplification) ซึ่งเป็นคลินิกเทคนิคการแพทย์แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองการตรวจทั้งสองระบบ โดยทางบริษัทได้รับรายงานยืนยันจากผู้ผลิตว่า สามารถตรวจผลการติดเชื้อของไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์ B1.1.529 (Omicron Variant) ได้ ร่วมกับให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุกนอกสถานที่ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของประชาชน

ในส่วนของผลิตภัณฑ์ชุดตรวจโควิด-19 แบบเร่งด่วน (ATK) บริษัทได้จำหน่ายชุดตรวจ แบรนด์ JOYSBIO สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสำหรับตรวจคัดกรองด้วยตนเอง ด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างจากทางโพรงจมูกส่วนปลายที่มีประสิทธิภาพสูง และใช้งานง่าย เริ่มจำหน่ายให้ประชาชนทั่วไปตั้งแต่ช่วงปลายไตรมาส 3 และยังได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุดตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเร่งด่วน (ATK) แบรนด์ LITUO เพิ่ม สำหรับตรวจคัดกรองด้วยวิธีการเก็บตัวอย่างจากทางโพรงจมูกส่วนปลายและเก็บตัวอย่างจากน้ำลาย โดยได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อออกจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไปผ่านช่องทางออนไลน์ ร้านขายยา สถานพยาบาลทั่วประเทศ รองรับความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย โดยทั้งสองแบรนด์ได้รับการยืนยันจากผู้ผลิตว่า มีประสิทธิภาพในการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนอีกด้วย

“เนื่องจาก ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่า ภูมิคุ้มกันที่ได้จากวัคซีนที่ฉีดกันในปัจจุบันจะสามารถคงประสิทธิภาพในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนได้ บริษัทในฐานะผู้นำในวงการเทคโนโลยีการแพทย์ในประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในวงกว้าง โดยได้จัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการตรวจจับหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ทุกสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน รวมถึงสายพันธุ์โอมิครอน ซึ่งบริษัทใช้ความเชี่ยวชาญ และเทคโนโลยีที่บริษัทมี ได้แก่ TMA ที่เป็นการตรวจยืนยันเชื้อในระดับโมเลกุล ซึ่งได้ใช้ตรวจเชื้อไวรัสอื่นๆ เช่น HIV HBV HCV และ HPV มามากกว่า 10 ปี ในประเทศไทย และได้รับการยอมรับในระดับสากล จึงมั่นใจว่าจะสามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นในกรณีที่เกิดการระบาดรอบใหม่ได้” นายนันทิยะ กล่าว

WINMED ปรับกลยุทธ์ขยายบริการและช่องทางจำหน่าย ATK สู้โควิดสายพันธุ์ใหม่

WINMED ปรับกลยุทธ์ขยายบริการและช่องทางจำหน่าย ATK สู้โควิดสายพันธุ์ใหม่