นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล Go Further Awards 2021

นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล Go Further Awards 2021

นักเรียน อาจารย์ และบรรณารักษ์ รวม 6 คน ของโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล Go Further Awards 2021 ขององค์กร OxfordAQA

ขอแสดงความยินดีกับ นักเรียน อาจารย์ และบรรณารักษ์ ของโรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ทั้ง 6 ท่านที่ได้รับรางวัล Go Further Awards 2021 ขององค์กร OxfordAQA โดยผู้ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้มีรายนามดังต่อไปนี้

รางวัลนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ Esmira ซึ่งเป็นหนึ่งในนักเรียนเพียง 4 คนในโลกที่ได้รับรางวัล นักเรียนดีเด่นเหรียญทอง จากรางวัล Go Further Awards ขององค์กร OxfordAQA แม้ว่า Esmira จะเรียนออนไลน์อยู่ต่างประเทศ แต่มีส่วนร่วมในบทเรียนสม่ำเสมอ

Esmira ให้ความใส่ใจกับทุกโครงการอย่างจริงจัง และยังแบ่งเวลาไปสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็กด้อยโอกาสในชุมชนท้องถิ่นรวมถึงระดมทุนเพื่อบรรเทาความขาดแคลนของเด็กๆ เหล่านั้นด้วย Esmira เป็นตัวแทนของนักเรียนที่แสดงให้เห็นถึงความมีเมตตา ที่โรงเรียนฯ มุ่งหวังและปลูกฝังให้เด็กๆ มาตลอด

นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล Go Further Awards 2021

ขอแสดงความยินดีกับ Alisha นักเรียนชั้น Year 12 ด้วยเช่นกัน ที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นจากรางวัล Go Further Awards ขององค์กร OxfordAQA 

Alisha เป็นนักเรียนต้นแบบที่ได้ทุ่มเทอย่างมากในการเรียนทุกวิชา เป็นนักเรียนที่มีความมั่นใจ ใฝ่รู้ และมีเมตตา ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่ทำร่วมกับโรงเรียนฯ โดยสม่ำเสมอ

นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล Go Further Awards 2021

ขอแสดงความยินดีกับ Dharma นักเรียนชั้น Year 13 และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานนักเรียนฝ่ายมัธยมศึกษา ที่ได้รับรางวัลนักเรียนดีเด่นจากรางวัล Go Further Awards ขององค์กร OxfordAQA 

สำหรับรางวัลที่ Dharma ได้รับเป็นผลมาจากการทุ่มเทให้กับการเรียนตามหลักสูตรแม้จะมีการระบาดของโควิดในช่วงปีที่ผ่านมา แต่ก็มีความก้าวหน้าในการเรียนอย่างมาก โดยเฉพาะวิชาจิตวิทยา ประวัติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ในระดับชั้น A Level

นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล Go Further Awards 2021

รางวัลครูดีเด่น ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับคุณครู Mr. McCullough ครูสอนมนุษยศาสตร์ของเรา ได้รับรางวัลครูดีเด่นจากรางวัล Go Further Awards ขององค์กร OxfordAQA โดยนักเรียนให้การยอมรับในความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และความทุ่มเทในการสอนของคุณครู

นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล Go Further Awards 2021

ขอแสดงความยินดีกับ Mrs Horridge, Deputy Head of our Preparatory School ที่ได้รับรางวัลครูดีเด่นประจำปีนี้ จากรางวัล Go Further Awards ขององค์กร OxfordAQA โดยคณะครูมีความเห็นลงมติให้เสนอชื่อ Mrs. Horridge เข้ารับรางวัลจากความทุ่มเทในการสอน ความเข้าใจนักเรียนและเป็นครูที่มีความใจดีกับนักเรียนทุกคน ซึ่งรางวัลนี้ได้แสดงว่า Mrs. Horridge มีคุณสมบัติของครูที่ดีเหมาะสมกับรางวัลดังกล่าว

นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล Go Further Awards 2021

รางวัล Heart of the School ประจำปี 2564

ขอแสดงความยินดีกับ คุณใบหยก คล้ายสิน บรรณารักษ์โรงเรียนระดับมัธยมของ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ที่ได้รับรางวัลพิเศษ Heart of the School จากรางวัล Go Further Awards ขององค์กร OxfordAQA 

คุณหยกทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเพื่อให้ห้องสมุดของเรา มีหนังสือที่หลากหลายและครอบคลุมทุกสาขาวิชา อำนวยความสะดวกให้นักเรียนและครูด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่น คุณหยกจึงเป็นหนึ่งในบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้มาเยี่ยมชมห้องสมุดทุกคนรักการอ่าน

นักเรียนและบุคลากร โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ได้รับรางวัล Go Further Awards 2021

 

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.brightoncollege.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเรียนได้ที่ Email: [email protected]
Line: @brightoncollegebkk หรือโทร +66 (2) 136 7898