ห้ามพลาด!! งานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน

ห้ามพลาด!! งานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน

ห้ามพลาด!! งานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน ภายในงานพบกับแฟรนไชส์หลากหลายแบรนด์ให้เลือกสรรพร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย

กระทรวงพาณิชย์ มีภารกิจหลักในการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนธุรกิจ SME ซึ่งเป็นธุรกิจฐานรากที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้เร่งวางนโยบาย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันผู้ประกอบธุรกิจแบบเชิงรุก สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้ภาคธุรกิจมีความเข้มแข็ง

โดยนำแฟรนไชส์มาเป็นเครื่องมือในการส่งต่อการทำอาชีพ เพื่อสร้างรายได้ ทั้งในส่วนภูมิภาคครอบคลุมทุกภาคของประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จึงขอเชิญร่วมกิจกรรม "แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Road Show 2021" ยกขบวนแฟรนไชส์มาเป็นทางเลือกในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

ภายในงานพบกับ แฟรนไชส์หลากหลายแบรนด์ให้เลือกสรร รวมทั้งกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย สำหรับผู้ที่สนใจและผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วยแฟรนไชส์ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น จัดขึ้นที่ เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน ทั้งนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สายด่วน 1570

ห้ามพลาด!! งานแฟรนไชส์สร้างอาชีพ เซ็นทรัล เฟสติวัล พัทยา บีช ระหว่างวันที่ 18-21 พฤศจิกายน