สัมมนาออนไลน์ “Thailand Economic Outlook 2022 อนาคตเศรษฐกิจไทย”

สัมมนาออนไลน์ “Thailand Economic Outlook 2022 อนาคตเศรษฐกิจไทย”

กรุงเทพธุรกิจ ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2565 พบกันในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน นี้ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

 

 

กรุงเทพธุรกิจ ขอเชิญทุกท่านร่วมฟังแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและทิศทางเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ในงานสัมมนา Thailand Economic Outlook 2022 อนาคตเศรษฐกิจไทย”

ฟังปาฐกถาพิเศษ “ยุทธศาสตร์เดินหน้าเศรษฐกิจไทย 2022” โดย

  • ดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พร้อมเสวนา “มองเศรษฐกิจไทย ท่ามกลางโควิด” จากนักเศรษฐศาสตร์แถวหน้าของไทย อาทิ

  • ดร.บัณฑิต นิจถาวร ประธานมูลนิธินโยบายสาธารณะเพื่อสังคมและธรรมาภิบาล
  • ดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยภัทรกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร
  • ดร.ดอน นาครทรรพ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเสถียรภาพระบบการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ผู้บริหารสายงานวิจัยและหัวหน้าทีมวิจัยเศรษฐกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

และ “ธุรกิจปรับทัพ ขยับลงทุนรับเปิดประเทศ” จากผู้บริหารภาคเอกชน

พบกัน วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ลงทะเบียนรับชมได้ที่ www.bangkokbiznews.com/seminar/outlook2022

หรือ โทร. 02 338 3000 กด 1