7 เหตุผลในการเข้าร่วมชิงทุนการศึกษา นักเรียนระดับ Sixth Form ของ โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ

7 เหตุผลในการเข้าร่วมชิงทุนการศึกษา นักเรียนระดับ Sixth Form ของ โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ

7 เหตุผลในการเข้าร่วมชิงทุนการศึกษา นักเรียนระดับ Sixth Form ของ โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ

โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ ขอเรียนเชิญผู้ปกครองที่มีบุตร-หลาน อายุ 15-16 ปี เข้าร่วมงาน "ชิงทุนการศึกษาระดับ A Level" ในวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน เวลา 08.45-13.45 น. ท่านจะได้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร A Levels การเรียนการสอนของนักเรียนในระดับ Sixth Form และนักเรียนจะได้แสดงความสามารถเพื่อชิงทุนการศึกษา และทำความเข้าใจถึง 7 เหตุผลที่ทำไมต้องเข้าเรียนระดับ Sixth Form ที่ โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ

7 เหตุผลในการเข้าร่วมชิงทุนการศึกษา นักเรียนระดับ Sixth Form ของ โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ

1. นักเรียนคุณภาพทำคะแนนสอบ A level ได้เกรด A สูงถึง 97%

รางวัลนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2564
-B ถึง 86% ในหลากหลายสาขาวิชา เช่นกัน

2. โรงเรียนเอกชนแห่งศตวรรษ 

ผลสอบที่โดดเด่นเหล่านี้สอดคล้องกับความสำเร็จของโรงเรียนในเครือไบรท์ตัน คอลเลจ ทั่วโลก โดยเฉพาะ ไบรท์ตัน ประเทศอังกฤษที่ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนสหศึกษาอันดับหนึ่งของอังกฤษอย่างต่อเนื่อง จากการที่นักเรียนสามารถทำผลสอบได้ระดับดีมาก และได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนเอกชนแห่งศตวรรษของประเทศอังกฤษโดยหนังสือพิมพ์ The Sunday Times ประจำปีนี้

3.ความสำเร็จของนักเรียน Year 13 

นักเรียนที่จบการศึกษาปีล่าสุด ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยชั้นนำหลายแห่งทั่วโลก อาทิ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ยุโรป และไทย

7 เหตุผลในการเข้าร่วมชิงทุนการศึกษา นักเรียนระดับ Sixth Form ของ โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ

4. ทีมครูที่ปรึกษาประสบการณ์สูง

ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ จัดให้มีครูที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์สูงสำหรับการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนทุกคน โดยเฉพาะ นักเรียนระดับ Sixth Form ที่ต้องการเข้า ศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Oxford, Cambridge หรือ Ivy League จะได้รับการสนับสนุนในการเตรียมความพร้อม การฝึกฝน และการข้าถึงข้อมูลต่างๆ ได้โดยตรงจาก ไบรท์ตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ

5. โปรแกรมส่งเสริมและพัฒนาความรู้ อย่าง 'School for Medicine' 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้และความน่าสนใจให้กับนักเรียนที่สนใจในสายอาชีพแพทย์ ขณะเดียวกันช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนที่สนใจสมัครเรียนแพทย์หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในระดับมหาวิทยาลัยอีกด้วย ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งค์ shorturl.at/fxQTU

7 เหตุผลในการเข้าร่วมชิงทุนการศึกษา นักเรียนระดับ Sixth Form ของ โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ

6. โอกาสเยี่ยมชมโรงเรียนที่ประเทศอังกฤษ

นักเรียน Sixth Form ของไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ แบ่งกลุ่มเรียนเป็นกลุ่มเล็กๆ มีครูที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านดูแลอย่างทั่วถึง พร้อมมีวิชา A Level ให้เลือกถึง 21 วิชา ในทุกๆ ปีหากไม่มีปัญหาการระบาดของโรคที่ห้ามเดินทาง นักเรียนระดับ Year 12 จะมีโอกาสไปเยี่ยมชมโรงเรียน ไบรท์ตัน คอลเลจ ประเทศอังกฤษ เช่นเมื่อปี 2020 นักเรียน Year 12 ได้ไปที่ไบร์ทตัน ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ และได้พบปะกับนักเรียนของไบร์ทตัน คอลเลจ อังกฤษ ได้เข้าร่วมงานนิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อใน ระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยบางแห่งที่ประเทศอังกฤษด้วย

7 เหตุผลในการเข้าร่วมชิงทุนการศึกษา นักเรียนระดับ Sixth Form ของ โรงเรียนนานาชาติไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ

7. กิจกรรมเสริมทักษะที่หลากหลาย โปรแกมการเรียน Sixth Form ที่ไบร์ทตัน 

เราจัดเตรียมกิจกรรมเสริมหลักสูตรมากมายที่จะช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ นักเรียนสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมหลากหลาย เช่นดนตรี กีฬา การแสดง และการแข่งขันต่างๆ อีกทั้งยังมีโอกาสได้ ฝึกความเป็นผู้นำในกิจกรรมเพื่อสังคมกับชุมชนท้องถิ่นและในสังคมวงกว้าง รวมถึงการมุ่งเน้นไปที่โครงการที่เชื่อมโยงกับพันธกิจหลักของโรงเรียนในการปลูกฝังการเสริมสร้างเรื่องความเมตตากรุณาและความรับผิดชอบต่อสังคม การมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ของโรงเรียน รวมถึงกิจกรรมระดับสากล เช่น International Award และ Model United Nations จะช่วยฝึกฝนทักษะที่แข็งแกร่งเพื่อปูพื้นฐานไปสู่ความสำเร็จและความหวังที่จะเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำที่นักเรียนต้องการ

โปรดลงทะเบียนที่ลิงก์นี้ shorturl.at/orQV2 หากคุณต้องการเข้าร่วมงาน A Level Scholarship Day หรือติดต่อทีม Admissions ของเราสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

อีเมล์: [email protected]
โทร: +66 (2) 300 9600
มือถือ: +66 (0) 890 09111
ไลน์: @brightoncollegebkk