ทิศทางกีฬาอีสปอร์ตไทยสดใส 3 พันธมิตรใหญ่ ร่วมผนึกกำลังผลักดันสู่ระดับโลก

ทิศทางกีฬาอีสปอร์ตไทยสดใส  3 พันธมิตรใหญ่ ร่วมผนึกกำลังผลักดันสู่ระดับโลก

ลงนามในบันทึกข้อตกลง ระหว่าง 3 พันธมิตรใหญ่ระหว่างภาครัฐและเอกชนได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัดเพื่อร่วมกันพัฒนากีฬาอีสปอร์ตอาชีพของประเทศไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน

หลังจากที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้ “อีสปอร์ต” ได้รับการรับรองให้เป็นกีฬาอาชีพอย่างเป็นทางการ ล่าสุดได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง ระหว่าง 3 พันธมิตรใหญ่ระหว่างภาครัฐและเอกชนได้แก่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้พัฒนาและให้บริการเกมออนไลน์ชั้นนำ เพื่อร่วมกันพัฒนากีฬาอีสปอร์ตอาชีพของประเทศไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน ซึ่งแต่ละหน่วยงานมาพร้อมทิศทางที่ช่วยกันส่งเสริมให้กีฬาอีสปอร์ตไทยก้าวขึ้นเป็นฮับอีสปอร์ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทำให้นักกีฬาอีสปอร์ตไทยแจ้งเกิดบนเวทีระดับโลก

ทิศทางกีฬาอีสปอร์ตไทยสดใส  3 พันธมิตรใหญ่ ร่วมผนึกกำลังผลักดันสู่ระดับโลก

วัตถุประสงค์หลักของการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้  เพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ตอาชีพของประเทศไทย ให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับนานาชาติ   อีกทั้งยังมุ่งที่จะให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางอีสปอร์ตแห่งใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาขาอาชีพใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬาอีสปอร์ต พร้อมทั้งสนับสนุนต่อยอดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในประเทศ รวมถึงทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนี้

“กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะผู้กำกับดูแลด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ได้กำหนดแนวทางในการผลักดันกีฬาอีสปอร์ตของไทยให้เป็นไปอย่างมีระบบ โดยได้มอบหมายนโยบายในเรื่องดังกล่าวให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่ดูแลด้านการกีฬาโดยตรง นอกจากนี้ ทางกระทรวงฯ ยังมีแนวคิดที่จะเชิญกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเข้ามาร่วมกันผลักดันกีฬาอีสปอร์ตระดับอาชีพอีกด้วย” นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าว

สร้างเวทีการแข่งขันสู่ระดับโลก

            สิ่งสำคัญที่จะช่วยต่อยอดให้นักกีฬาอีสปอร์ตก้าวสู่การแข่งขันระดับโลกนั้น ก็คือการสร้างลีกการแข่งขัน ซึ่งในปี 2565 นั้น Arena of Valor (RoV) เกม Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) บนมือถืออันดับ 1 ในไทยที่เปิดให้บริการโดย Garena Online (ประเทศไทย) จะสร้างเวทีสำหรับลีกการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต ทั้งในระดับมือสมัครเล่นและระดับมืออาชีพ เพื่อร่วมพัฒนาทักษะและฝีมือของนักกีฬาให้เข้าไปในรอบการแข่งขันที่สูงขึ้น โดยจะจัดการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ อันได้แก่

  • การแข่งขันในประเทศสำหรับมือสมัครเล่น ถึงระดับมืออาชีพ ได้แก่ Esports Academy, RoV Division1 และ RoV Pro League (RPL)
  • เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ได้แก่ Arena of Valor World Cup (AWC) และ Arena of Valor International Championship (AIC)

ทิศทางกีฬาอีสปอร์ตไทยสดใส  3 พันธมิตรใหญ่ ร่วมผนึกกำลังผลักดันสู่ระดับโลก

 

ดร. ศรุต วานิชพันธุ์ Director of Sea (Thailand) และ มร.อัลเลน ซู Regional Head of  Strategic Partnership and Esports Development Garena Online (Thailand) ร่วมกันเสริมว่า ในการขับเคลื่อนอีสปอร์ตไทยไปข้างหน้านั้น ต้องไม่อาศัยเพียงการสนับสนุนจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว แต่หน่วยงานเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องก็มีส่วนร่วมได้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรที่เข้ามาสนับสนุนการแข่งขัน หรือองค์กรที่หันมาลงทุนในทีมอีสปอร์ต ซึ่งปัจจุบันก็มีการลงทุนจากต่างประเทศ อาทิ สโมสรฟุตบอล Paris Saint-Germain และ สโมสรฟุตบอล Valencia ที่สร้างสโมสรอีสปอร์ตในประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยไปข้างหน้า

เตรียมผลักดันเข้าสู่หลักสูตรด้านการกีฬา

 

นอกเหนือจากการผลักดันอีสปอร์ตระดับอาชีพจากความร่วมมือของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และบริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด แล้ว ยังมองเห็นความเป็นไปได้ในแง่การสนับสนุนและส่งเสริมทักษะในด้านวิชาการ เพื่อปูทางให้กับเยาวชนที่สนใจ    และตั้งใจจริงจังที่จะเติบโตในสายอาชีพของ   อีสปอร์ต ซึ่งจะเป็นส่วนที่โรงเรียนกีฬา      และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยอาจมีการบรรจุอีสปอร์ตลงในหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา เช่นเดียวกับกีฬาประเภทอื่นๆ ฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเลย์บอล ฯลฯ ที่มีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาในปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าน่าจะใช้เวลาประสานและเตรียมการประมาณ 2 ปี

          “อีกมิติหนึ่งที่จะทำให้กีฬาอีสปอร์ตเติบโตอย่างชัดเจน คือการนำอีสปอร์ตมาบรรจุเป็นหนึ่งในประเภทกีฬา ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ หรือกีฬามหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มโอกาสให้กับเยาวชนโดยเฉพาะเยาวชนในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย เข้าถึงกีฬาได้มากขึ้น มีทางเลือกในการเล่นกีฬาที่เหมาะกับทักษะและความชอบของตนเองมากขึ้น และมีทางเลือกในการทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับกีฬานั้น ๆ มากขี้น” ผู้ว่าการกกท. กล่าวเสริม

จากความร่วมมืออย่างจริงจังของสามพันธมิตรใหญ่และการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และมีระบบระเบียบอย่างชัดเจน เชื่อได้อย่างแน่นอนว่า จะจุดประกายให้กับนักกีฬาอีสปอร์ต และวงการอีสปอร์ตของประเทศไทย ให้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ก้าวขึ้นไปอยู่แถวหน้าของวงการอีสปอร์ตโลกได้ในเวลาไม่นานจากนี้ไปอย่างแน่นอน