JP นับถอยหลัง พร้อมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก 2 พ.ย.นี้

JP นับถอยหลัง พร้อมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก 2 พ.ย.นี้

บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) (JP) นับถอยหลัง พร้อมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก 2 พ.ย.นี้ รุกพัฒนาสินค้า Own Brand และขยายฐาน OEM หนุนการเติบโตยั่งยืน

บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) หรือ JP ผู้ดำเนินธุรกิจพัฒนา ผลิตและจำหน่าย ยาแผนปัจจุบัน ยาแผนโบราณ ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแบบครบวงจร นับถอยหลัง เตรียมนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 2 พฤศจิกายนนี้ หลังนักลงทุนให้ความสนใจจองซื้อหุ้น อย่างล้นหลาม เชื่อมั่นในศักยภาพการดำเนินธุรกิจ  หลังระดมทุน บริษัทฯ พร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดงานวิจัยสู่ผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานทั้งในกรุงเทพและจังหวัดลำพูน เร่งปั้นสัดส่วนรายได้กลุ่ม Own Brand เพิ่มเป็น 50% พร้อมรุกขยายฐานลูกค้า OEM  ผลักดันการเติบโตแบบก้าวกระโดด เดินหน้าสู่การเป็นผู้นำด้านการวิจัย ผลิต จำหน่ายยาและอาหารเสริมครบวงจร

 

ดร.สิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ JP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโอกาสเติบโตครั้งสำคัญของ JP นำเสนอหุ้น IPO จำนวน 115 ล้านหุ้นในราคา 7 บาทต่อหุ้น ที่เปิดขายในช่วงวันที่ 21, 25-26 ตุลาคมที่ผ่านมา

ส่วนกลยุทธ์สร้างการเติบโตต่อจากนี้ JP จะนำจุดแข็งด้านการวิจัย มาพัฒนาต่อยอดงานวิชาการสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในเชิงพาณิชย์ เช่น โครงการพัฒนาพืชไข่น้ำ และโครงการความร่วมมือวิจัยและพัฒนาศักยภาพการใช้กัญชงและกัญชาในผลิตภัณฑ์สมุนไพรในเชิงสุขภาพ ที่ได้มีการร่วมือกับภาครัฐ และเอกชน เป็นต้น ตั้งเป้าหมายการทำตลาดในการสร้างแบรนด์สินค้า รวมถึงแผนขยายกำลังการผลิต และการเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการด้านต้นทุนกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพเติบโตสูง เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร เพื่อรองรับการขยายฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่ม OEM ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม)

JP นับถอยหลัง พร้อมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก 2 พ.ย.นี้

นายวรชาติ ทวยเจริญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวว่า JP มีจุดแข็งและข้อได้เปรียบเชิงการแข่งขัน จากการที่มีประสบการณ์ในธุรกิจมายาวนาน  และมีความเชี่ยวชาญ ด้านการผลิตยาเป็นที่ยอมรับในระดับสากล อีกทั้งมีบุคลากรเฉพาะด้าน เช่น แพทย์แผนไทย เภสัชกรแผนไทย เภสัชกรแผนปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยีชีวภาพ ที่จะช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่พร้อมสนับสนุนแผนกลยุทธ์เชิงยุทธศาสตร์ของบริษัทฯ ในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ยาและอาหารเสริมที่มีคุณภาพภายใต้ตราสินค้าของบริษัทให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการขยายกลุ่มฐานลูกค้า OEM  อีกทั้ง JP มีศักยภาพด้านฐานการผลิตของโรงงาน 2 แห่ง ที่มีความสามารถด้านการผลิตที่หลากหลาย ภายใต้มาตรฐานวิธีการผลิตยา (GMP / PICs) จาก อย. สอดคล้องและทัดเทียมกับมาตรฐานของสหภาพยุโรปและมาตรฐาน GMP สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริม จะเป็นแรงขับเคลื่อนให้ JP เติบโตได้อย่างยั่งยืน

JP นับถอยหลัง พร้อมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก 2 พ.ย.นี้

นายโชษิต เดชวนิชยนุมัติ  กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยาม อัลฟา แคปปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินร่วม กล่าวเพิ่มเติมว่า JP มีการให้บริการที่ครอบคลุม ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการพัฒนาสินค้า การคิดค้นและพัฒนาสูตร การขอทะเบียนตำรับยา (เลข อย.) การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และควบคุมการผลิตที่มีคุณภาพ อีกทั้ง มีการผลิตประเภทของยาและอาหารเสริมหลากหลายรูปแบบ เช่น ยาน้ำ ยาตอกเม็ด มีแผนขยายเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารต้นทุนจากการเพิ่มกำลังการผลิตในกลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทซอฟท์เจล ซึ่งจะช่วยสนับสนุนแผนออกสินค้าใหม่ได้เพิ่มมากขึ้น ทั้งในกลุ่มที่เป็นลูกค้า OEM และผลิตภัณฑ์ที่เป็น Own Brand ส่วนแนวทางการตลาดในการมุ่งสร้างตราสินค้าของตัวเองให้เข็มแข็ง มีแผนขยายช่องทางจัดจำหน่ายให้มีความหลากหลาย (Multi -Channel Marketing) ทั้งร้านขายยาทั่วไป ร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ร้านสะดวกซื้อ ทีวีโฮมช้อปปิ้ง และช่องทางออนไลน์ (Online Channel) ในมาร์เก็ตเพลส รวมถึงขยายช่องทางจำหน่ายไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ผ่านรูปแบบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายในแต่ละประเทศ

JP นับถอยหลัง พร้อมเข้าเทรดในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก 2 พ.ย.นี้

 

 

นายชนะชัย จุลจิราภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย กล่าวว่า บมจ.โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) หรือ JP ถือเป็นหุ้น Growth Stock ที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงตามทิศทางของอุตสาหกรรมยาที่เป็นเมกะเทรนด์ของการดูแลสุขภาพ ทำให้หุ้น JP ที่เปิดให้นักลงทุนได้จองซื้อหุ้น IPO ได้รับการตอบรับที่ดี สะท้อนถึงศักยภาพการดำเนินธุรกิจและโอกาสเติบโตต่อจากนี้ หลังมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมนำไปใช้ลงทุนพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์สินค้า เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมผู้บริโภคที่ให้ความสนใจดูแลรักษาสุขภาพในทุกช่วงวัยได้ดียิ่งขึ้น