ททท.ร่วมกับ TEATA จัดท่องเที่ยวรูปแบบประหยัดพลังงาน “BCG Mini Road Trip เที่ยวสนุก สุขวิถีใกล้กรุง”

ททท.ร่วมกับ TEATA จัดท่องเที่ยวรูปแบบประหยัดพลังงาน  “BCG Mini Road Trip เที่ยวสนุก สุขวิถีใกล้กรุง”

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Road Trip ในรูปแบบประหยัดพลังงาน ภายใต้ชื่อ Unseen New Series ตอน “BCG Mini Road Trip เที่ยวสนุก สุขวิถีใกล้กรุง” เส้นทาง ราชบุรี – เพชรบุรี – สมุทรสงคราม -นครปฐม

นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธาน กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว Road Trip ในรูปแบบประหยัดพลังงาน ภายใต้ชื่อ Unseen New Series ตอน “BCG Mini Road Trip เที่ยวสนุก สุขวิถีใกล้กรุงเส้นทาง ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม -นครปฐม 

มีผู้เข้าร่วมงานคึกคักภายใต้มาตรการสาธารณสุข เพื่อความปลอดภัยจากโควิดซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ได้ร่วมจัดกับสมาคมไทยท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์และผจญภัย (TEATA) โดยมีผู้แทนจากสมาคม ธุรกิจท่องเที่ยวจาก 6 สมาคม ได้แก่ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) , สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว (TTAA) , สมาคมไทย ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) ,สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.)  ,สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย (สนท.) และสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย (สธทท.) พร้อมสื่อมวลชน เดินทางด้วยรถยนต์นิสสันประหยัดพลังงาน ประเภท EV , ประเภท Hybrid จำนวน 7 คัน ไปเยี่ยมชมชุมชนท่องเที่ยวตามแนวคิดรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (RT) ร่วมกิจกรรมลดของเสีย (Zero Waste) โดยมีนางสาว จุฑาทิพย์ เจริญลาภ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคกลาง ผู้บริหารและคณะทำงาน ททท. ภูมิภาคภาคกลาง ร่วมเดินทางตามเส้นทางท่องเที่ยวนำร่องด้วย

เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยววิถีใหม่ตามแนวคิด “BCG Model” เพื่อกระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวบ่อยครั้งขึ้น ด้วยการสร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดจากฐานความเข้มแข็งเดิมและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวบนพื้นฐานความสมดุลระหว่าง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม พร้อมชูคุณค่าทรัพยากรที่มีอยู่ และส่งเสริมภาพลักษณ์ของภูมิภาค ต่อยอดความเข้มแข็งควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของนักท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Responsible Tourism) ลดของเสียให้มากที่สุด (Zero Waste) เพื่อให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเกิดความยั่งยืนต่อไป   โดยเส้นทางนำร่องนี้ จะเน้นไปที่ไฮไลท์ของแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาคภาคกลาง อาทิ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ชุมชนสมุทรสงคราม แหล่งท่องเที่ยวที่ดีต่อเศรษฐกิจชุมชนบนวิถีมะพร้าวจากดินสู่ฟ้าของชุมชนท่องเที่ยววัดปรกเจริญ ดำเนินสะดวก แหล่งท่องเที่ยวที่สร้างความยั่งยืนด้านวัฒนธรรมที่ชุมชนชาวมอญนครชุมน์ และ ที่สำคัญที่ไม่ควรพลาดกับกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์ แหล่งท่องเที่ยว Unseen New Series ในพื้นที่ภาคกลาง อาทิ ถ้าเขาทะลุมิติ และ เขาช่องกระจก เป็นต้น