ก.ล.ต. เชิญชวนรับชม “การสัมมนาธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในตลาดทุนไทย”

ก.ล.ต. เชิญชวนรับชม “การสัมมนาธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในตลาดทุนไทย”

ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live บนเพจ “สำนักงาน ก.ล.ต.” ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย (UNDP) และสมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (GCNT) เชิญชวนผู้ที่สนใจรับชม การสัมมนาธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนในตลาดทุนไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UNGPs)” ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Facebook Live บนเพจ สำนักงาน กลต.ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

พบกับการบรรยายและปาฐกถาพิเศษ พร้อมทั้งเวทีแบ่งปันมุมมอง (CEO Panel Discussion) จากผู้บริหารระดับสูง  ที่จะมาร่วมแชร์มุมมองและประสบการณ์การบริหารธุรกิจตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างใกล้ชิด ผ่านการสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ ภายในงานนี้เท่านั้น

ผู้ที่สนใจสามารถชมกำหนดการได้ที่ https://bit.ly/3BaRpjx