TOA มอบถุงยังชีพ ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยน้ำท่วม

TOA มอบถุงยังชีพ ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยน้ำท่วม

ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ มอบถุงยังชีพ ให้แก่ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ

 

 

ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ ปธ.กก. บมจ.ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) มอบถุงยังชีพ 2,000 ชุด ให้แก่ พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย น้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆ โดยมี คุณบุษกร ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย และ ดร.วรรณศิริ ตั้งคารวคุณ มาร่วมในพิธีด้วย ที่กองบัญชาการกองทัพไทย. TOA มอบถุงยังชีพ ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยน้ำท่วม

TOA มอบถุงยังชีพ ให้แก่กองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยน้ำท่วม