สัมมนาออนไลน์ Thailand Next episode 3 : Circular Economy นวัตกรรมเพื่ออนาคต

สัมมนาออนไลน์ Thailand Next  episode 3 : Circular Economy นวัตกรรมเพื่ออนาคต

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป โดยจะมีการถ่ายทอดสดงานสัมมนาผ่านช่องทาง zoom, Youtube และ Line Official ของ Nation Online

ในวาระครบรอบ 50 ปี เครือเนชั่น เปิดเวที Virtual Forum Thailand Next episode 3 : Circular Economy นวัตกรรมเพื่ออนาคต เวทีนี้ จะเปิดให้เห็นโอกาสจากการดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน”  ฟังปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “BCG Model ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย” จาก

  • ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม Special Talk  “Circular Economy สร้างสมดุล เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”  โดย ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และ Special Talk : BCG and Green Growth Strategy (GGS) 

พร้อมพูดคุยใน  “Circular Economy โอกาสธุรกิจอย่างยั่งยืน” กับภาคธุรกิจที่มาพร้อมพลังขับเคลื่อนไปด้วยกัน อาทิ

  • สุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ฉัตรชัย เลื่อนผลเจริญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย
  • ณรงค์ สีตลายน กรรมการผู้จัดการ เกรท วอลส์ มอเตอร์ ประเทศไทย

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่ เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป โดยจะมีการถ่ายทอดสดงานสัมมนาผ่านช่องทาง zoom, Youtube และ Line Official ของ Nation Online

สามารถลงทะเบียนรับชมได้ที่ www.nationgroup.com/seminar/thailandnextep3 

 หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 338 3000 กด 1

#50ปีเนชั่น #ThailandNext  #Circular Economy #โอกาสธุรกิจอย่างยั่งยืน