TVO แต่งตั้ง “พาชัย จันทร์พิทักษ์” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

TVO แต่งตั้ง “พาชัย จันทร์พิทักษ์” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ

TVO แต่งตั้ง นายพาชัย จันทร์พิทักษ์    ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

 

คณะกรรมการบริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TVO มีมติแต่งตั้งนายพาชัย จันทร์พิทักษ์    ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ โดยมีผลตั้งแต่ วันที่ 15 ตุลาคม 2564

นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ และปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์ จาก University College London & London Business School กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร  นับเป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญในการทำงานเกี่ยวกับธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำมันถั่วเหลืองและวัตถุดิบอาหารสัตว์มาเป็นอย่างดี เริ่มการทำงานที่ TVO ตั้งแต่ปี 2552 ในตำแหน่งผู้จัดการแผนกRaw Material Procurement and Trading จากนั้นได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่าย Supply Trading และ รองกรรมการผู้จัดการฝ่าย Supply and Trading

ปัจจุบัน นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการผลิต และล่าสุดได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อดูแลการบริหารงานในภาพรวม ผสานการทำงานด้านกลยุทธ์ การตลาด และการปฎิบัติการของบริษัท ปรับองค์กรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจน้ำมันพืชและวัตถุดิบอาหารสัตว์อย่างมั่นคง