มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดพิธีเททองหล่อพระบูชาและพระเครื่องหลวงปู่ไต้ฮง รุ่นฉลองครบรอบ 110 ปี

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดพิธีเททองหล่อพระบูชาและพระเครื่องหลวงปู่ไต้ฮง รุ่นฉลองครบรอบ 110 ปี

พิธีเททองและพิธีมหาพุทธาภิเษก โดยเกจิอาจารย์ผู้ทรงพุทธคุณ พระเถระชั้นสมเด็จ ฯลฯ มานั่งปรกอธิษฐานจิตเพื่อปลุกเสก   พระเครื่องหรือเหรียญไต้ฮงกงและ ร่วมทำบุญกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในวาระครบรอบ 110 ปี

         

 

เมื่อวันพฤหัสที่ 14 ตุลาคม 2554   เวลา 16.19 น. สมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่ฝั่งหนตะวันออก เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง องค์ประธานร่วม ทำพิธีเททองหล่อพระบูชาและพระเครื่อง หลวงปู่ไต้ฮง รุ่นฉลองครบรอบ 110 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ  เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นายสัก กอแสงเรือง รองประธานกรรมการคณะกรรมการ และผู้ช่วยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธี เททองหล่อพระบูชาและพระเครื่อง หลวงปู่ไต้ฮง รุ่นฉลอง 110 ปี   ณ  บริเวณมณฑลพิธี หน้าพระอุโบสถหลวงพ่อทองคำ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร กรุงเทพฯ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดพิธีเททองหล่อพระบูชาและพระเครื่องหลวงปู่ไต้ฮง รุ่นฉลองครบรอบ 110 ปี

 โดยภายในพิธี ได้จัดให้มีพระสงฆ์สมณศักดิ์ 9 รูป นำโดย พระสุวรรณมหาพุทธาภิบาล ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
วัดไตรมิตร ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์  พร้อมทั้งพระคณาจารย์นั่งปรกอธิษฐานจิตพิธีเททองหล่อพระบูชาและพระเครื่อง หลวงปู่ไต้ฮง รุ่นฉลอง 110 ปี ดังนี้

            1.  หลวงพ่อสะอาด                    วัดเขาแก้ว                      อ.พยุหคิรี           จังหวัดนครสวรรค์
            2.  หลวงพ่อแถม                                    วัดช้างแทงกระจาด         อ.ชะอำ             จังหวัดเพชรบุรี
            3.  หลวงพ่ออวยพร                     วัดดอนยายหอม             จังหวัดนครปฐม
            4.  หลวงพ่อพระปลัดตรีพรหม      วัดพิชัยสงคราม              จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พระบูชาและพระเครื่องไต้ฮงกงทุกรุ่น จัดให้มีพิธีเททองและพิธีมหาพุทธาภิเษก โดยเกจิอาจารย์ผู้ทรงพุทธคุณ พระเถระชั้นสมเด็จ ฯลฯ มานั่งปรกอธิษฐานจิตเพื่อปลุกเสก   พระเครื่องหรือเหรียญไต้ฮงกงนั้น ศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธามีความเชื่อว่า เมื่อนำหลวงปู่ไต้ฮงไปบูชาที่บ้านหรือพกติดตัว จะคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย และดลบันดาลให้สมปรารถนา และ ร่วมทำบุญกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งในวาระครบรอบ 110 ปี

         มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดพิธีเททองหล่อพระบูชาและพระเครื่องหลวงปู่ไต้ฮง รุ่นฉลองครบรอบ 110 ปี    

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงกำหนดจัดพิธีมหาพุทธาภิเษก และการเปิดจองพระบูชาและพระเครื่อง หลวงปู่ไต้ฮง รุ่นฉลอง 110 ปี ให้ทราบอีกครั้ง  โดยท่านสามารถติดต่อสอบถาม และติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง http://www.facebook.com/atpohtecktung หรือทางโทรศัพท์ 02-225-0020 และสายด่วนป่อเต็กตึ๊ง 1418

.

#### มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง 110 ปี ความดีที่ยั่งยืน  ####