เจสโด มอบ Space Air Fo เครื่องป้องกันเชื้อโควิด เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

เจสโด มอบ Space Air Fo เครื่องป้องกันเชื้อโควิด  เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบ Space Air Fo เครื่องผลิตไอออนลบ เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จากบริษัท เจสโด (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนำไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์

  ณ สำนักงาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ ประธานกรรมการบริหาร เป็นประธานในพิธีรับมอบ เครื่องป้องกันเชื้อโรค Space Air FO จำนวน 1,100 เครื่อง มูลค่า 3,289,000 บาท จากคณะกรรมการร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาวิกฤตและภัยพิบัติแห่งชาติ(ครม.กภช) โดย ดร.ดรัณ เตชะโสภณวนิช ประธานคณะกรรมการ (ครม.กภช) และนางสาวนภาพร รุ่งเรือง คณะกรรมการ(ครม.กภช) และกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจสโด (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด(มหาชน), รศ.ดร.นพ กำพล ศรีวัฒนากูล

เจสโด มอบ Space Air Fo เครื่องป้องกันเชื้อโควิด  เพื่อบุคลากรทางการแพทย์

นอกจากแล้วก็ยังมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมมอบในครั้งนี้  พลเอกณพล บุญทับพลเอก รองสมุหราชองครักษ์ในรัชกาลที่9 , ดร.หม่อมหลวง สุนทรชัย ชยางกูร ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน , คุณอัศวิน โรมประเสริฐ นายกสมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ , น.ส.สคราญ นิ่มศรีกุล ประธานชมรมศิษย์เก่าพยาบาลรังสิต และ พยาบาลจิตอาสา และจิตอาสาสถาบัน GTO จำนวน 20 ท่านและพยาบาลจิตอาสา

   

  เจสโด มอบ Space Air Fo เครื่องป้องกันเชื้อโควิด  เพื่อบุคลากรทางการแพทย์            

ด้าน นางสาวนภาพร รุ่งเรือง ผู้บริหาร บริษัท เจสโด(ประเทศไทย) จำกัด ก็ได้กล่าวถึงการเข้าร่วมโครงการ Safety Care COVID-19 ว่า เป็นหนึ่งในโครงการดีๆ ที่บริษัทได้ทำเพื่อสังคมมาโดยตลอด และครั้งนี้ก็อยากจะปกป้องบุคลากรทางการแพทย์จากโควิด-19 ซึ่งที่ผ่านมาทางบริษัทก็ได้มอบ Space Air Fo ให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ต่างๆ กว่า 2,000 เครื่องแล้ว

“ผลตอบรับจากผู้ใช้ทั้งที่เป็นบุคลากรทางแพทย์และประชาชนได้ผลดีมาก อย่างกรณีที่เราได้มอบ Space Air FO ให้กับทางโรงพยาบาลเด็ก และทางผู้ปกครองเด็กที่จะต้องมาดูแลเด็กที่ป่วยโควิดสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่ดูแลเด็ก โดยประมาณ 10-21 วัน ซึ่งผลลัพธ์ที่ผ่านมาคือไม่มีการติดเชื้อในทุกราย ซึ่งปัจจุบันทางโรงพยาบาลเด็กได้ให้ความสนใจต่อการวิจัยในเรื่องนี้ ซึ่งขณะนี้อยู่ในการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ และเผยแพร่”

               

“เราจึงอยากส่งต่อสิ่งดีๆ เหล่านี้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละ รวมไปถึงบุคคลทั่วไป ได้มีสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิด ซึ่งเราจะมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์แก้ไขปัญหาของประชาชน ซึ่งเป็นนโยบายหลักบริษัทมากกว่าผลประกอบการ และเมื่อมีผลประการเราก็มุ่งที่จะนำกลับไปตอบแทนสังคม เราทำมาโดยตลอดและจะทำต่อไป”