โครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ( Art for Cancer )

โครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ( Art for Cancer )

“โครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ( Art for Cancer ) ภายใต้บริษัทอาร์ต ออฟ ไลฟ์ วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด”

 

ไอรีล ไตรสารศรี ผู้ก่อตั้งโครงการ อาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล เป็นตัวแทนส่งมอบร่วมกับบริษัท อาธีร่า 2018 จำกัด โดย ก้อย-รัชวิน วงศ์วิริยะ มอบ “ชุดศิลปะดูแลใจ” จำนวน 25 กล่อง ให้กับ  ศ.นพ.ชวลิต เลิศบุษยานุกูล  หัวหน้าแผนกรังสีรักษา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้มีเครื่องมือในการดูแลโอบอุ้มจิตใจให้ผ่อนคลาย ที่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ฯ เมื่อวันก่อน

โครงการอาร์ต ฟอร์ แคนเซอร์ บาย ไอรีล ( Art for Cancer )