กองทัพดารา พร้อมใจ ช่วยชุมชนท่องเที่ยว OTOP

กองทัพดารา พร้อมใจ ช่วยชุมชนท่องเที่ยว OTOP

กองทัพดารา พร้อมใจ ช่วยชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี สินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน ในรูปแบบ “Virtual Tour” อลังการสุดบนโลกออนไลน์

 

นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า “ กรมการพัฒนาชุมชน  มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงโดยส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ การมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และกรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี      เพื่อส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านให้ได้ใช้ศักยภาพและมีความพร้อมที่จะรองรับการให้บริการนักท่องเที่ยวได้อย่างครบวงจร ทั้งในเรื่องทักษะการบริหารจัดการของหมู่บ้านในด้านต่าง ๆ การจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ใช้อัตลักษณ์  ของท้องถิ่น มาสร้างมูลค่าและความคุ้มค่าผ่านการท่องเที่ยว

 

โดยชุมชน มีเป้าหมายในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกระแสหลักที่เป็นแอ่งใหญ่ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสเสน่ห์ของหมู่บ้านที่เป็นแอ่งเล็ก รวมถึงบูรณาการ การดำเนินงานในรูปแบบประชารัฐและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการชุมชนได้มีทักษะ   ความเชี่ยวชาญในการจัดกิจกรรมโปรแกรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การยกระดับและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น มีการจัดกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวสามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองตามแนวทาง D-HOPE (Decentralized Hand – On Program Exhibition) เป็นต้น

               

สำหรับการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 100 ชุมชน จึงเป็นเรื่องที่ดีและสมควรดำเนินการเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามการจัดงานครั้งนี้จะประสบผลสำเร็จจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  และวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ผู้รับผิดชอบในการจัดงาน ผู้ผลิต ผู้ประกอบการจากชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี  ที่คัดเลือกสินค้ามาจำหน่าย นอกจากนั้นหัวใจสำคัญของการจัดงาน คือ มีประชาชนมาเลือกซื้อและจับจ่ายสินค้า ผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าเยี่ยมชมงาน และอุดหนุนสินค้าจากชุมชน นอกจากท่านจะได้เลือกซื้อสินค้าที่ดีมีคุณภาพและมาตรฐานจากทั่วประเทศแล้ว ท่านยังจะมีส่วนช่วยในการกระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลอีกด้วย ” 

   กองทัพดารา พร้อมใจ ช่วยชุมชนท่องเที่ยว OTOP              

ด้าน ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน เปิดเผยว่า “ จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนท่องเที่ยว ในครั้งนี้ขึ้น  มีวัตถุประสงค์หลักประกอบด้วย ประชาสัมพันธ์ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นที่รู้จัก พร้อมจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และบริการด้านการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี

 

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้  เป็นการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน โปรแกรมและกิจกรรมการท่องเที่ยวของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จำนวน 100 ชุมชน  การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 1,000 รายการโปรแกรม โดยมี กองทัพดาราแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ ดีเจนุ้ย ธนวัฒน์ / พอร์ช ศรัญย์ / หนูเล็ก กาก่า / ชมพู่ ก่อนบ่าย / ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ / ดีเจบุ๊คโก๊ะ / น้ำตาล ชลิตา / จีน่า เดอะเฟส ไลฟ์สดขายสินค้าชุมชนแบบจัดเต็มตลอด 1 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย – 8 ต.ค ช่วงเวลา 18.00 น. – 21.00 น. รับชมผ่านทาง : FACEBOOK OTOP นวัตวิถี  และกิจกรรมการท่องเที่ยว ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติ (D-HOPE) ของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี การแสดงศิลปวัฒนธรรม การแสดงมินิคอนเสิรต์จากศิลปิน ดารา และการจับฉลากชิงรางวัลให้กับผู้เข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์แบบเสมือนจริง Virtual Event บนเว็บไซต์ www.100otopvillage.com ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 8 ตุลาคม 2564”

กองทัพดารา พร้อมใจ ช่วยชุมชนท่องเที่ยว OTOP                

ด้าน ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ เปิดเผยว่า รู้สึกยินดีที่ได้รับความไว้วางใจ จากกรมการพัฒนาชุมชน ให้มา Live สด แนะนำและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งเราทุกคนก็ทราบกันดีว่า ประเทศเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำและปัญหาเรื่องของโรคระบาด โควิด-19 มากว่า 2 ปีแล้ว ทำให้ชุมชนและชาวบ้านขาดรายได้ในการจุนเจือครอบครัว อีกทั้งในช่วงนี้หลายจังหวัดก็เจอน้ำท่วมเข้าไปอีก วันนี้อยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมให้กำลังใจและสนับสนุนสินค้า OTOP ของชาวบ้านและชุมชนกว่า 100 หมู่บ้าน ไปช่วยกันอุดหนุนสินค้าต่าง ๆ ผ่าน FACEBOOK OTOP นวัตวิถี ในช่วง LIVE สดของตุ๊กกี้และเพื่อนๆ ดารา ได้ตั้งแต่ เวลา 18.00-20.00 น. ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 8 ตุลาคม นี้ กันนะคะ ถ้าดูไม่ทันช่วง LIVE สด ก็สามารถเข้าไปเลือกซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ทาง www.100otopvillage.com แล้วพบกันนะคะ