โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ผ่านออนไลน์

โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ผ่านออนไลน์

PEA จัดกิจกรรม "บันทึกนักประหยัดตัวน้อย" ภายใต้โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ผ่านออนไลน์ เน้นให้ความรู้คู่บันเทิง มิติใหม่ในยุค New Normal

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  หรือ PEA รับผิดชอบการให้บริการกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชนในพื้นที่ 74 จังหวัด ยกเว้น กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่อาศัยชุมชนต่างๆทั่วประเทศ ในการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย จึงได้จัดกิจกรรม “บันทึกนักประหยัดตัวน้อย” (Let’s be Hero) หนึ่งในโครงการเพื่อสังคมระยะยาว “ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA” ซึ่งโครงการนี้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี นอกจากให้ความรู้เยาวชน ยังรวมถึงคนในชุมชนให้สามารถใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัยอีกทั้ง ยังมีส่วนช่วยในการทำให้ระบบไฟฟ้ามั่นคง ลดไฟตก ไฟดับอีกด้วย

     โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ผ่านออนไลน์            

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด (COVID-19) ทำให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินโครงการ เป็นรูปแบบ New Normal จากการให้ความรู้แบบรวมกลุ่ม เป็นการให้ความรู้แบบออนไลน์ ซึ่งกิจกรรม “บันทึกนักประหยัดตัวน้อย” ได้จัดขึ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา โดย นายภาณุมาศ ลิ้มสุวรรณ รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า

“สำหรับกิจกรรม บันทึกนักประหยัดตัวน้อย ในปี 2564 นี้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการปรับเปลี่ยนการจัดกิจกรรม CSR  เป็นแบบ New Normal ซึ่งเป็นการดำเนินกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ ในรูปแบบ Edutainment (เอดูเทนเมนต์) คือการให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิง ที่เพิ่มความสนุกสนาม สร้างความตื่นตาตื่นใจ มีการเล่นเกมตอบคำถามให้แก่นักเรียน นับว่าเป็นมิติใหม่ของการจัดกิจกรรม CSR เลยทีเดียว

โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ผ่านออนไลน์

โดยมีวิศวกร PEA มารับหน้าที่เป็นวิทยากร ครั้งนี้เรามุ่งกลุ่มเป้าหมายไปยังนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจากการดำเนินกิจกรรมเมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา ผลตอบรับเป็นที่น่าพอใจอย่างมาก มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400  คน ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting นอกจากนี้ PEA ยังได้ผลิตสื่อการให้ความรู้ในรูปแบบ วีดิโอ เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษาอาชีวะสาขาช่างไฟฟ้า กลุ่มผู้นำชุมชนที่เป็นอาสาสมัคร และ ประชาชนทั่วไป ซึ่งจะมีทั้งเรื่อง การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัย การตรวจสอบระบบไฟฟ้า การแจ้งเหตุอุปกรณ์หรือระบบไฟฟ้าที่ชำรุดหรือมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลผู้ถูกไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช็อต เบื้องต้น อีกด้วย ซึ่ง PEA จะมีการติดตามประเมินผลการรับรู้ในทุกๆกิจกรรมที่ได้จัดขึ้น”

โครงการ ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA ผ่านออนไลน์

 

ทาง PEA จะยังคงเดินหน้า มอบแสงสว่าง และกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมต่อไป และในส่วนของโครงการ “ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA”  มีผลการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มกิจกรรมจนถึงปัจจุบัน โดยสังเขป ดังนี้ 

- กิจกรรม “บันทึกนักประหยัดตัวน้อย” มีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 5,000 คน

- นักศึกษาอาชีวะสาขาช่างไฟฟ้าได้รับการอบรมให้ความรู้จากการเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 2,500 คน

- ครัวเรือนที่ได้รับการตรวจสอบระบบไฟฟ้าจากการเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 1 ล้านครัวเรือน

- มีอาสาสมัครที่ร่วมเป็นเครือข่ายกับ PEA กว่า 6,000 คน

- จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดแล้วปลอดภัยจำนวน 23 แห่ง

 

>> ลิงค์วิดีโอบรรยากาศกิจกรรม “บันทึกนักประหยัดตัวน้อย” ปี 2564: https://www.youtube.com/watch?v=_eXL2qQDm3g