BEDO จัดงาน BEDO Bio Market Online 2021

BEDO จัดงาน BEDO Bio Market Online 2021

วิถีชีวิตไทยในยุค New Normal ” ระหว่างวันที่ 24 กันยายน - วันที่ 28 กันยายน 2564 ในรูปแบบถ่ายทอดสดออนไลน์บนเพจ Facebook : BEDO Thailand และ เพจ Faceebook : Fahsaigallery ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 น. รวมทั้งสิ้น 5 วัน

มหกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพจากชุมชน ภายใต้แนวคิด “สินค้าคุณภาพจากทรัพยากรชีวภาพ... กับวิถีชีวิตไทยในยุค New Normal” ภายในงานนำเสนอสุดยอดผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการไม่น้อยกว่า 40 แห่งทั่วประเทศ ผ่านการขายในรูปแบบออนไลน์

         

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) จัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพจากชุมชน (ชื่องาน BEDO Bio Market Online  2021 ภายใต้แนวคิด “ สินค้าคุณภาพจากทรัพยากรชีวภาพ... กับวิถีชีวิตไทยในยุค New Normal ” ระหว่างวันที่ 24 กันยายน  - วันที่ 28 กันยายน 2564 ในรูปแบบถ่ายทอดสดออนไลน์บนเพจ Facebook : BEDO Thailand และ เพจ Faceebook : Fahsaigallery  ระหว่างเวลา 13.00 – 14.00 น. รวมทั้งสิ้น 5 วัน ภายในงานนี้ รวบรวมสุดยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าทรัพยากรและผลิตภัณฑ์จากผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน จำนวน 41 ราย จากทั่วประเทศ

นางสาวธัญลักษ์ เจริญปรุ กรรมการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ  เปิดเผยว่า  สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ สพภ. ได้จัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทรัพยากรชีวภาพจากชุมชน  “ BEDO Bio Market Online 2021 ”   ภายใต้แนวคิด “ สินค้าคุณภาพจากทรัพยากรชีวภาพ... กับวิถีชีวิตไทยในยุค New Normal ” เพื่อนำเสนอสุดยอดผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการที่ผลิตสินค้าจากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้การดำเนินงานของ BEDO ในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ

ซึ่งเป็นกระแสเศรษฐกิจของโลกที่หันมาให้ความสนใจในเรื่องการใช้ทรัพยากรชีวภาพพื้นถิ่น โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด สมุนไพรไทยได้รับความสนใจอย่างมาก ในการนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการปรับภูมิร่างกายและช่วยรักษาเยียวยา โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ตามมาตรการการป้องกันโรคระบาดของทางภาครัฐ  เพื่อสร้างช่องทางสื่อสารและสร้างการตระหนักรู้เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพของสำนักงานฯ ให้แก่ประชาชนทั่วไป

ทั้งยังสร้างช่องทางและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนได้เสริมทักษะการขายในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งกลายเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้ายอดนิยมในปัจจุบัน ซึ่งสินค้าที่นำมาขายจากชุมชนต่างๆนั้น จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นภายใต้  BEDO  CONCEPT  ประกอบด้วยหัวใจหลัก 3 ข้อ ได้แก่  การใช้ทรัพยากรชีวภาพในชุมชนเป็นวัตถุดิบ ( Local Content ) , การผลิตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม( ECO-Friendly ) ,การปันรายได้บางส่วนไปอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรชีวภาพ ( Future of The Origin )

BEDO ได้ผลักดันให้สินค้าและบริการจากผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบและดำเนินธุรกิจจากฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน และได้รับตราส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากฐานทรัพยากรชีวภาพเป็นที่รู้จักให้มากขึ้นโดยจัดให้มีงานแสดงสินค้าและจำหน่ายผ่านเครือข่ายพันธมิตรที่ให้การสนับสนุน รวมถึงจัดกิจกรรมการตลาดและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นประจำทุกปี

         

สำหรับงาน BEDO Bio Market Online  2021 จะมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การจัดเสวนาออนไลน์ ในหัวข้อ “ โควิดกับการรักษาเยียวยาด้วยสมุนไพร “ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน นนท์ ธนนท์  ในวันที่ 24 กันยายน 2564 และศิลปินที่จะมาพูดคุยในแต่ละวัน ได้แก่ วันที่ 25 กันยายน พูดคุยพิเศษกับ คุณศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง / วันที่ 26 กันยายน พูดคุยพิเศษกับ คุณศิรพันธ์ วัฒนจินดา (นุ่น) / วันที่ 27 กันยายนการแนะนำสินค้าจาก Influencer ชื่อดังจากเพจ สอดอ สไตล์ / วันที่ 28 กันยายน การแนะนำสินค้าจาก กะฟาร์  แม่ค้าออนไลน์ชื่อดัง พร้อมทั้งรับชมการ Live สดแนะนำสินค้าผ่านระบบประชุมออนไลน์จากผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน, การสาธิตผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบพื้นถิ่น , พร้อมทั้งการแจกของรางวัลท้ายรายการในทุกวัน  คนรักสุขภาพและหลงใหลการใช้ชีวิตในวิถี ECO Life  พลาดไม่ได้