เอ็ม บี เค รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบจากสำนักงานประกันสังคม

เอ็ม บี เค รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบจากสำนักงานประกันสังคม

นายสมพล ตรีภพนารถ รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สำนักงานประกันสังคม โดย นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ  ในฐานะสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี

นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สำนักงานประกันสังคม โดย นางสาวอุษา ธีระวิทยเลิศ  ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 4 เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ในฐานะสถานประกอบการต้นแบบในการชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมดีเด่น เนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานประกันสังคม เมื่อเร็ว ๆ นี้