สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สานต่อพื้นที่ชายขอบกาญจนบุรีเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สานต่อพื้นที่ชายขอบกาญจนบุรีเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา

‘โครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้’ จากความร่วมมือของ ‘สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน’ และหน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดกาญจนบุรี

 

โครงการดังกล่าวถูกจัดตั้งขึ้น โดยมีเป้าหมายเป็นการนำความรู้-ทักษะทางวิชาชีพจากครูและอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ทำการเรียนการสอนให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาส-ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมถึงเด็กชายขอบที่มีความประพฤติดี ขยัน สมควรแก่การส่งเสริม พร้อมทั้งสนับสนุนให้นักเรียนชายขอบได้รับใบประกอบวิชาชีพ เพื่อเป็นใบเบิกทางสำหรับอนาคตในวันข้างหน้า

แน่นอนว่าความตั้งใจที่จะ ‘ลงพื้นที่’ ไปให้การศึกษาโดยตรง ถือเป็นเรื่องที่ยากจะเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์โควิด แต่ในเมื่อการศึกษาเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ ผู้ดำเนินโครงการอย่าง สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน จึงต้องผลักดันเป้าหมายของตัวเองอย่างเต็มที่ที่สุด เพื่อให้ความตั้งใจที่มีเกิดขึ้นจริง

และเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้ผลักดันความตั้งใจของตัวเองเข้าใกล้ความสำเร็จอีกขั้น เมื่อคณะของสถาบันฯ นำโดย รศ.ดร.เสถียร  ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ผศ.ดร.ประสิทธิ์  นางทิน คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ อาจารย์บุญชู สมบุญเพ็ญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายกิตติศักดิ์ กาญจนรัชต์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และคณะเจ้าหน้าที่ ได้เข้าประชุมหารือแนวทางความร่วมมือในโครงการภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ กับสองหน่วยงานสำคัญจังหวัดกาญจนบุรี โดย นายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี และ นายสุรพงษ์ ปิยะโชติ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

ผลสรุปของการหารือคือ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของโครงการฯ และพร้อมที่จะส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ โดยนัดประชุมหารือร่วมกับทุกหน่วยงานภาคส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีในสัปดาห์หน้า  ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้ตอบรับยินดีและให้การสนับสนุนร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันฯ (MOU) รวมถึงการร่วมพัฒนาองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนบุคลากรการทางศึกษา เพื่อการเรียนการสอน  อีกทั้ง ยังได้สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ พร้อมเดินหน้าปรับปรุงพื้นผิวถนน ขุดสระเพื่อการสาธารณูปโภค เป็นต้น

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สานต่อพื้นที่ชายขอบกาญจนบุรีเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา

นับรวมการสนับสนุนด้านงบประมาณในการดำเนินการดังกล่าว เช่น แพลตฟอร์มการสอนออนไลน์ ให้กับครูและนักเรียนในจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมอนุเคราะห์อาคารฝึกปฏิบัติงานและเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับใช้ด้านการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการศึกษาสายวิชาชีพให้ประชาชนในจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย

 


สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สานต่อพื้นที่ชายขอบกาญจนบุรีเร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน กล่าวทิ้งท้ายว่า “การตอบรับและสนับสนุนที่ดีจากหน่วยงานจังหวัดกาญจนบุรี จะช่วยลดระยะห่างและความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในเด็กชายขอบได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์โควิดเวลานี้ นักเรียนที่อยู่ห่างไกลของจังหวัดกาญจนบุรี จะได้รับทักษะและมาตรฐานทางการศึกษาที่เท่าเทียมกว่าเดิม พร้อมเป็นลู่ทางของอาชีพเลี้ยงตัวเอง รวมถึงโอกาสใหม่ ๆ อีกมากมายในอนาคต”