สัมมนาออนไลน์ Go Green เมกะเทรนด์เพื่อโลกสีเขียว

สัมมนาออนไลน์ Go Green เมกะเทรนด์เพื่อโลกสีเขียว

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13:00-16:30 น. ถ่ายทอดสดงานสัมมนาผ่านช่องทาง zoom, Youtube และ Line Official กรุงเทพธุรกิจ

สัมมนาออนไลน์ Go Green เมกะเทรนด์เพื่อโลกสีเขียว

เมื่อธุรกิจต้องจับมือสิ่งแวดล้อม ภายใต้ “ธุรกิจได้ โลกได้”

กรุงเทพธุรกิจ ชวนทุกท่านร่วมฟังงาน Virtual Forum Go Green เมกะเทรนด์เพื่อโลกสีเขียว

ร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ “ยุทธศาสตร์ไทย ลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก” โดย.... 

• วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พร้อมเปิดเวทีเสวนาเตรียมความพร้อมสู่สังคมโลว์คาร์บอน ในหัวข้อ GREEN MISSION : ปฏิบัติการไทย สู่สังคมโลว์คาร์บอน ลดโลกร้อน โดย....

• อรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
• ชาญยุทธ ฉายาวัฒนะ  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อมิตา เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
• ปิยบุตร จารุเพ็ญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
• ดร.กรณ์กณิศ แสงดี ผู้อำนวยการส่วนงานนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน บริษัท อำพลฟูดส์ โพรเซสซิ่ง จำกัด
 

SHOWCASE : Carbon Market to Drive A Green Recovery โดย....

• แอนดรูว์ เบิร์น ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจและแผนกพรอสเพอริตีและผู้แทนถาวรสหราชอาณาจักรประจำ UNESCAP 

และปิดท้ายเวทีเสวนาในหัวข้อ CARBON CREDIT: ลดต้นทุน หมุนไปสิ่งแวดล้อม ไปกับผู้บริหารจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ  โดย....
• เกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
• ดร.กรรณิการ์ ธรรมพานิชวงค์ นักวิชาการอาวุโส ด้านนโยบายด้านภูมิอากาศและการพัฒนาสีเขียว สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)
• แดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ (NRF)
• พูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13:00-16:30 น. 

โดยจะมีการถ่ายทอดสดงานสัมมนาผ่านช่องทาง zoom, Youtube และ Line Official กรุงเทพธุรกิจ

สามารถลงทะเบียนรับชมได้ที่  www.bangkokbiznews.com/seminar/gogreen
หรือ โทร. 02 338 3000 กด 1