บีจีซี ลุยโครงการ Helping Hands For Heroes

บีจีซี ลุยโครงการ Helping Hands For Heroes

บีจีซี ลุยโครงการ Helping Hands For Heroes สนับสนุนตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 แก่รพ.รามาฯ

บริษัท บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) หรือ บีจีซี (BGC) และบริษัทในเครือ มุ่งหวังให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในอนาคต จึงสนับสนุนตู้เก็บวัคซีนโควิด-19 ที่มีอุณภูมิเหมาะสมสำหรับจัดเก็บวัคซีนอย่างเพียงพอ ให้แก่โรงพยาบาลรามาธิบดี มูลค่า 1,050,000 บาท โดยมี รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี

ทั้งนี้ บีจีซี พร้อมเดินหน้าช่วยเหลือสังคม ภายใต้โครงการ Helping Hands For Heroes ของบริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนชาวไทยเพื่อก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน