ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่

ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่

Location Intelligence อาวุธลับเสริมกลยุทธ์เพิ่มโอกาสธุรกิจ ชูโซลูชันเด่นหนุน 3 ภาคส่วน ค้าปลีก - สมาร์ทซิตี้ - ก่อสร้างขนาดใหญ่/อสังหาฯ

บริษัท อีเอสอาร์ไอ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้าน Location Intelligence การวิเคราะห์ภูมิสารสนเทศในมุมมองใหม่ จากความเชี่ยวชาญในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ArcGIS ในประเทศไทยมากว่า 30 ปี เผย Location Intelligence อาวุธลับเสริมกลยุทธ์เพิ่มโอกาสธุรกิจ ชูโซลูชันเด่นหนุน 3 ภาคส่วน ค้าปลีก - สมาร์ทซิตี้ - ก่อสร้างขนาดใหญ่/อสังหาฯ