ธพส. กระตุ้นเศรษฐกิจไทย ประกาศลุยทุกโครงการอัดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงาน

ธพส. กระตุ้นเศรษฐกิจไทย ประกาศลุยทุกโครงการอัดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบการจ้างแรงงาน

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้พ้นวิกฤตจากพิษการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ตามนโยบายรัฐบาล เผยมีไม่น้อยกว่า 5 โครงการ

ธพส. ประกาศปี 2564 ขอใช้โครงการก่อสร้างตามแผนเป็นกลไกช่วยจ้างงาน และกระจายรายได้ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้พ้นวิกฤตจากพิษการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ตามนโยบายรัฐบาล เผยมีไม่น้อยกว่า 5 โครงการมูลค่ากว่า 8,000 ล้านบาท  ด้านความคืบหน้าก่อสร้างอาคารจอดรถ เนรมิตแลนด์มาร์คแห่งใหม่บนถนนแจ้งวัฒนะ พร้อมคิกออฟเริ่มก่อสร้างปีนี้  

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. หน่วยงานที่ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลัง 100%  มุ่งมั่นเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการสร้างงานให้แก่ประชาชน  โดยในปีงบประมาณ 2564 แม่ทัพใหญ่อย่าง ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. กล่าวว่า ไม่มีนโยบายชะลอการลงทุนหรือโครงการก่อสร้างใด ๆ แต่ยังได้กำหนดทิศทางการทำงานว่า จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย กำหนดมีโครงการลงทุนใหม่จำนวนอย่างน้อย 2 โครงการ และสานต่อการก่อสร้างโครงการที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาให้แล้วเสร็จตามสัญญา ซึ่งรวมแล้วมีไม่น้อยกว่า 5 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 8,000 ล้านบาท ได้แก่ งานก่อสร้างอาคารด้านทิศตะวันออก อาคารด้านทิศตะวันตก และอาคารสนับสนุน

โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โซนซี มูลค่าเกือบ 6,000 ล้านบาท งานก่อสร้างอาคารสำนักงานประหยัดพลังงาน พหลโยธิน มูลค่า 262 ล้านบาท งานก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประหยัดพลังงาน ให้กรมสรรพสามิต มูลค่า 200 ล้านบาท งานก่อสร้างโครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงาน และศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ค่าก่อสร้าง 4 อาคารมูลค่ารวม 268 ล้านบาท และโครงการก่อสร้างที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามาฯ-ธนารักษ์ จังหวัดสมุทรปราการ มูลค่า 1,400 ล้านบาท

นอกจากนี้ ปี​ 2564 ธพส. ​ยังมีแผนดำเนินการก่อสร้างอาคารให้กับกรมสรรพสามิต 4 โครงการ ได้แก่ อาคารอเนกประสงค์กรมสรรพสามิต, อาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นนทบุรี, อาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7 จังหวัดนครปฐม และอาคารสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10 กรุงเทพมหานคร มูลค่าโครงการรวมประมาณ 755 ล้านบาท

 

คิกออฟอาคารจอดรถ-สวนสาธารณะแลนด์มาร์คแห่งใหม่

ดร.นาฬิกอติภัค  ยังกล่าวถึงความคืบหน้าโครงการต่อเนื่องจากปีก่อนได้แก่ โครงการส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ โซนซี อาคารสำนักงานประหยัดพลังงาน 11 ชั้น พร้อมลานจอดรถใต้ดิน มูลค่าโครงการ 22,000 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จปี 2566 และโครงการปรับภูมิทัศน์ ต้นแบบเมืองสีเขียวแลนด์มาร์คแห่งใหม่บนถนนแจ้งวัฒนะ พื้นที่กว่า 21 ไร่ ของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ พัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบของการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  เนรมิตพื้นที่เป็นเสมือนปอดอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ ด้วยต้นไม้หลากหลายพันธุ์กว่า 1,200 ต้น เหลืองอร่ามด้วยดอกราชพฤกษ์ และดอกทองอุไร มีลานกิจกรรม สถานที่ออกกำลังกาย ให้ประชาชนโดยรอบได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ตลอดจนโครงการก่อสร้างอาคารที่จอดรถ 11 ชั้น และศูนย์ซ่อมบำรุง (DEPOT) ซึ่งจะเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะจากภายนอก ช่วยลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว และแก้ไขปัญหาการจราจรได้ในอนาคต

 

เนรมิตอาคารจอดรถที่ตอบทุกการใช้สอย

นางสาวกชกร  วรอาคม นักภูมิสถาปัตย์ วางผังและออกแบบโครงการอาคารจอดรถ 11 ชั้น และศูนย์ซ่อมบำรุง (DEPOT) ให้แก่ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการดังกล่าวว่า สามารถเริ่มก่อสร้างโครงการได้ภายในปีนี้ โดยล่าสุดแบบการก่อสร้างได้ผ่านการอนุมัติจากผู้บริหาร ธพส. เรียบร้อยแล้ว

โครงการอาคารจอดรถ 11 ชั้น และศูนย์ซ่อมบำรุง (DEPOT) ถูกออกแบบให้เป็นมากกว่าที่จอดรถ  เมื่อก่อสร้างและปรับภูมิทัศน์เสร็จ อาคารจอดรถหลังนี้จะเป็นเสมือนหน้าบ้านของศูนย์ราชการที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้ามาใช้บริการทั้งผู้ที่นำรถมาจอดหรือผู้ใช้บริการขนส่งสาธารณะเกิดความประทับใจ ที่สำคัญคือสามารถรองรับผู้คนในทุกสภาพร่างกาย เช่นผู้พิการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น  ด้วยการออกแบบจัดวางตำแหน่งอาคาร และการสร้างโครงข่ายเชื่อมโยงกับระบบสาธารณูปโภค จะส่งให้อาคารหลังนี้ตอบทุกโจทย์ความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างแท้จริง

การออกแบบเราคำนึงถึงรูปแบบสถาปัตย์ ประโยชน์การใช้สอยที่สามารถเชื่อมโยงทุกการสัญจรในศูนย์ราชการ โดยอาคารจะต้องเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพู บริเวณทางเดินออกแบบให้เดินง่ายไม่ร้อน ซึ่งยังช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรภายในศูนย์ราชการและชุมชนโดยรอบ”จากแผนงานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นนักประสาน และวิสัยทัศน์การทำงานของผู้นำอย่าง ดร.นาฬิกอติภัค  แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. ที่พร้อมจะแก้ไขปัญหาและใช้นวัตกรรมเพื่อนำไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นกับสังคมส่วนรวม ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงาน ภาคีเครือข่าย สังคมและชุมชน เกิดความสุขจากผลการทำงาน ตอกย้ำภาพลักษณ์บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ ธพส. ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภาครัฐอันดับ 1 ของไทย