“ถิรไทย” เซ็นสัญญาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SIEMENS ENERGY

“ถิรไทย” เซ็นสัญญาความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ SIEMENS ENERGY

ชู “แพลตฟอร์มการตรวจสอบหม้อแปลงแบบออนไลน์” รับยุคดิจิทัล

 

“ถิรไทย” หรือ TRT ประกาศเริ่มต้นความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับ Siemens Energy นำระบบ Transformer Online Monitoring จากประเทศเยอรมนี และออสเตรีย ที่เน้นการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าแบบออนไลน์ที่เข้ากับ Smart Grids ได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดยหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมดของ ถิรไทย ตั้งแต่ 20 MVA ถึง 1,000 MVA จะสามารถเลือกการติดตั้ง SIEMENS ENERGY Online Monitoring ซึ่งจะทำให้กลายเป็น Smart Transformer ทันที

โดยอาศัยความเชี่ยวชาญของ Siemens Energy ในฐานะผู้ให้บริการชั้นนำด้านอุปกรณ์ Transformer Online Monitoring และความชำนาญของกลุ่ม บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าชั้นนำของประเทศไทย

 

ระบบตรวจสอบออนไลน์ของหม้อแปลงไฟฟ้า ที่ใช้เทคโนโลยี Siemens Energy สามารถบูรณาการเข้ากับระบบไอที ที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย และปรับให้เข้ากับความต้องการการใช้งานเฉพาะแต่ละประเภท เช่นสาธารณูปโภค (Utility) อุตสาหกรรม (Industry) โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) และการบริหารจัดการเมือง (Urban Management) เป็นต้น