อายิโนะโมะโต๊ะ ชูนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ซอสผงเสริมกลิ่นรสในอาหารโซเดียมต่ำ

อายิโนะโมะโต๊ะ ชูนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ซอสผงเสริมกลิ่นรสในอาหารโซเดียมต่ำ

ซอสผงเสริมกลิ่นรส “SALT ANSWERTM KEM” ที่สามารถช่วยคงรสชาติและความอร่อยในผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียม

 

อายิโนะโมะโต๊ะ ขานรับเทรนด์สุขภาพ โดยนำองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญหลักด้านกรดอะมิโนและรสชาติอูมามิ มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ซอสผงเสริมกลิ่นรส “SALT ANSWERTM KEM” ที่สามารถช่วยคงรสชาติและความอร่อยในผลิตภัณฑ์อาหารที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียม อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ขนมขบเคี้ยว ซอสปรุงรส ฯลฯ ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อสุขภาพในการร่วมลดปริมาณโซเดียมในผลิตภัณฑ์สำหรับภาคการผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรม

 

จากผลการสำรวจของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ระบุว่า คนไทยมีการบริโภคโซเดียม 4,000 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งเกินกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนดอยู่ที่ 2,000 มิลลิกรัมต่อวัน ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพ ทำให้ไตทำงานหนัก และก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอื่นๆ ตามมา บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลก ได้ตระหนักในเรื่องสุขภาพและผลกระทบที่คนไทยจะได้รับจากการได้รับปริมาณโซเดียมเกินกว่าที่กำหนด จึงได้ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซอสผงเสริมกลิ่นรสSALT ANSWERTM KEM” ที่จะมีส่วนช่วยลดปริมาณการใช้เกลือ เพื่อควบคุมปริมาณโซเดียมในอาหารให้อยู่ในระดับต่ำ โดยช่วยลดปริมาณการใช้เกลือได้ถึง 30% แต่ยังคงรสชาติที่อร่อยดังเดิมเอาไว้ และอีกหนึ่งคุณประโยชน์ของ “SALT ANSWERTM KEM” คือสามารถช่วยเพิ่มกลิ่นรสและความเผ็ดร้อนของเครื่องเทศ เช่นพริก กระเทียม และอื่นๆ ซึ่งทำให้ช่วยส่งเสริมผู้ประกอบการในเรื่องของการลดต้นทุนในการผลิตได้อีกด้วย

 

 โดยนอกจากผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณภาพหลากหลายที่ส่งมอบแก่ผู้บริโภคในระดับครัวเรือนแล้ว บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ให้ความสำคัญกับนวัตกรรมสินค้าในระดับอุตสาหกรรม และยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและโภชนาการของผู้คน รวมถึง ซอสผงเสริมกลิ่นรสในอาหารโซเดียมต่ำ“SALT ANSWERTM KEM” เพื่อมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการลดปริมาณโซเดียมในอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้คน สอดคล้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การลดโซเดียมในประเทศไทยและองค์การอนามัยโลก (WHO) เป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของบริษัทในการให้ความสำคัญด้านโภชนาการเพื่อร่วมพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพที่ดีขึ้นของคนไทยตลอดมา ทั้งนี้อายิโนะโมะโต๊ะมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลก โดยยึดหลัก “การสร้างคุณค่าร่วมกับสังคม (The Ajinomoto Group Creating Shared Value)” และมุ่งเน้นการพัฒนาสังคมใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ 1) การสร้างสังคมสุขภาพดี 2) การส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 3) การสร้างความยั่งยืนของโลก