งาน “เปิดบ้านโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์” (กรุงเทพฯ)

งาน “เปิดบ้านโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์” (กรุงเทพฯ)

ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมงาน เพื่อรับทราบถึงหลักสูตรการเรียนการสอนอันโดดเด่นในวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564

พบกับการผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตกในงาน “เปิดบ้านโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์” (กรุงเทพฯ) 1 – 5 มี.ค.นี้

โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์ (กรุงเทพฯ) ขอเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมงาน “เปิดบ้านโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์” เพื่อรับทราบถึงหลักสูตรการเรียนการสอนอันโดดเด่น ท่ามกลางบรรยากาศการดูแลเอาใจใส่นักเรียนและการบูรณาการสิ่งที่ดีระหว่างวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก

วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 – 12:00 น. สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัยอายุ 2 – 5 ปี และสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา อายุ 5 – 11 ปี และมัธยมศึกษา อายุ 11 – 18 ปี ในวันที่ 1 – 5 มีนาคม 2564 โดยการนัดหมาย

สำรองที่นั่งได้ที่: http://bit.ly/3psWtL3  

โทร: +66 (0) 926 982 288

อีเมล: [email protected]

เว็บไซต์: www.sis.edu/bangkok