บีเจซี คว้ารางวัล “Industry Mover” จาก RobecoSAM

บีเจซี คว้ารางวัล “Industry Mover” จาก RobecoSAM

ติด Sustainability Yearbook 2021 ในฐานะองค์กรยั่งยืน (DJSI) จาก RobecoSAM ประเภท Food & Staples Retailing Industry

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี รับรางวัลชั้นนำระดับโลก Industry Mover” ในฐานะองค์กรยั่งยืนตามเกณฑ์ประเมินของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) โดยได้รับการจัดให้อยู่ใน  Sustainability Yearbook ประจำปี 2564 จาก RobecoSAM ประเภท Food & Staples Retailing Industry โดยบริษัทฯ มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วมากที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรม ธุรกิจค้าปลีกอาหาร และสินค้าอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงพัฒนาการด้านความยั่งยืนในสัดส่วนที่สูงสุด เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บีเจซี มีผลประกอบการดีเลิศทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติทางสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ​โดยมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ อยู่ในระดับต้นของกลุ่มอุตสาหกรรมดังกล่าว (15% แรก) 

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์  จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 139 ปี ทั้งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการดำเนินงานเพื่อพัฒนาความยั่งยืนองค์กรอย่างไม่มีที่สิ้นสุด โดยการที่บีเจซีได้รับรางวัล “Industry Mover” พร้อมได้รับการจัดให้อยู่ใน “Sustainability Yearbook 2021” จะสามารถสร้างการเติบโตทางธุรกิจ ตลอดจนมอบผลตอบแทนคืนสู่นักลงทุนต่อไปในอนาคต”