งานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ “บทบาทตลาดทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปี 2564”

งานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ “บทบาทตลาดทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปี 2564”

ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.30 – 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดงานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษหัวข้อ บทบาทตลาดทุนกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ปี 2564 ในงานแถลงแผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. ปี 2564 โดย นายพิชิต อัคราทิตย์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล  เลขาธิการ สำนักงาน ก.ล.ต. ให้การต้อนรับ และเผยแผนยุทธศาสตร์ ภายใต้แนวคิด Strengthening Resilient Future พร้อมร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ แผนยุทธศาสตร์ ก.ล.ต. กับทิศทางเศรษฐกิจและตลาดทุนปี 2564

โดยมีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ ดร.กุลยา ตันติเตมิท ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  ดร.อนุชิต  อนุชิตานุกูล อนุกรรมการด้านยุทธศาสตร์ดิจิทัลของตลาดทุน นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย ดร.กิริฎา  เภาพิจิตร ผู้อำนวยการโครงการวิเคราะห์เศรษฐกิจเชิงลึก สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลสำหรับโครงการ ASEAN Corporate Governance Scorecard ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 8.3012.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก

 

ทั้งนี้ การจัดงานเป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ภาครัฐกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรน่า - 19 (COVID - 19) และสามารถลงทะเบียนเพื่อรับชมออนไลน์ ได้ที่https://eventgo.jenosize.com/e/38/2564