“ครูกัลยา” แม่ทัพอาชีวะเกษตรฯ จับมือ ดร.รอยล ปธ.บอร์ดอาขีวะ

“ครูกัลยา” แม่ทัพอาชีวะเกษตรฯ จับมือ ดร.รอยล ปธ.บอร์ดอาขีวะ

เตรียมชงบอร์ดอาชีวะพลิกรูปแบบการเรียนรู้และบรรยากาศการศึกษาอาชีวะเกษตรฯ สร้างห้องเรียนธรรมชาติโดยธรรมชาติ

 

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.รอยล จิตรดอน ประธานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) และคณะขับเคลื่อนอาชีวะเกษตรและประมง นายภูมิสรรค์เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานยุทธศาสตร์ นโยบาย รมช.ศึกษาธิการ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชม ฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และรูปแบบตลาดต่าง ๆ ในพื้นที่ย่านคลอง 15 เพื่อนำไปประกอบการเตรียมสร้างบรรยากาศห้องเรียนธรรมชาติในสถานศึกษาต้นแบบอาชีวะเกษตรและประมงทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนอาชีวะเกษตรได้เรียนรู้ ฝึกฝน ฝึกตน ฝึกทักษะชีวิตกับธรรมชาติ

“แนวคิดในการสร้างรูปแบบตลาดในสถานศึกษาอาชีวะเกษตรฯ เป็นการวางรากฐานให้กับนักเรียน เมื่อพวกเขาเรียนจบ พ้นจากรั้วสถานศึกษาสู่เส้นทางชีวิตจริงแล้ว จะได้นำเอาความรู้ที่ได้ไปหาเลี้ยงชีพ เลี้ยงครอบครัว และดูแลแผ่นดินถิ่นฐานบ้านเกิดได้ บนฐานอาชีพเกษตรกรที่ถือเป็นมรดกของชาติที่สืบทอดกันมา ภายใต้เป้าหมายในการยกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้มีอาชีพ มีรายได้ ช่วยแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายที่ต้องการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นไปสู่ตัวผู้เรียนโดยตรง นอกจากนี้ยังจะมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาช่วยในการขายและขยายตลาดไปยังช่องทางใหม่ ๆ ร่วมด้วย”ดร.คุณหญิงกัลยา กล่าว

ทั้งนี้ ดร.คุณหญิงกัลยา ยังกล่าวต่อว่า ในการประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ดร.รอยล จิตรดอน ในฐานะประธาน จะนำวาระเรื่องดังกล่าว เข้าจัดวางนโยบายเพื่อเป็นทิศทางในการปฏิบัติการ และพลิกฟื้นรูปแบบการศึกษาอาชีวะเกษตร ประมง และอาชีวะต่าง ๆ อย่างกว้างขวางต่อไป