มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย ร่วมส่งมอบถุงป้องกันภัย

มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย ร่วมส่งมอบถุงป้องกันภัย

โครงการ "อสม. ช่วยชาติ ต้านโควิด" ร่วมส่งมอบถุงป้องกันภัย  หวังช่วยเหลือบุคลากรทางสาธารณสุข จ.สมุทรสาคร 

สมุทรสาคร – มูลนิธิเฮอริเทจ (ประเทศไทย) ภายใต้การดูแลของเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  นำโดย วลัยทิพย์ ซื่อตรงมั่นคง (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ ร่วมด้วย ธีรวัฒน์  กิตติธนทรัพย์ (ซ้ายสุด) ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เครือเฮอริเทจ ลงพื้นที่พร้อมนำถุงป้องกันภัย ในโครงการ "อสม. ช่วยชาติ ต้านโควิด" โดยภายในประกอบด้วยผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพในเครือเฮอริเทจ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท มอบให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นกำลังใจแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำตำบลต่อไป โดยมี อาริยา​ บุญจันทร์​ (คนกลาง) เภสัชกรชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันก่อน