เรียนออนไลน์ การบ้านแบบไหนเหมาะกับเด็กประถมที่มุ่งสู่อินเตอร์

เรียนออนไลน์ การบ้านแบบไหนเหมาะกับเด็กประถมที่มุ่งสู่อินเตอร์

คุณศุภนุช ชือรัตนกุล (ครูเบล)ครูติวสอบเข้า AEIS ที่ 1 ของการเรียนประเทศสิงคโปร์ เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจสามารถนั่งเรียนออนไลน์ต่อเป็นชั่วโมง

คุณศุภนุช ชือรัตนกุล (ครูเบล) ครูติวสอบเข้า AEIS ที่ 1 ของการเรียนประเทศสิงคโปร์ เปิดเผยว่า ปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ลูกศิษย์หลายคนที่อยู่ในต่างจังหวัดต้องปรับตัวและเรียนทางออนไลน์แทน ขณะเดียวกันครูผู้สอนเองก็ต้องเรียนรู้เรื่องเทคโนโลยีเครื่องมือใหม่ ๆ ด้วย ซึ่งการเรียนออนไลน์จะต้องให้ความสำคัญกับเนื้อหาคือปรับคอนเทนต์ให้อยู่ในรูปแบบวีดีโอ หรือการ์ตูน

 อย่างไรก็ตามระหว่างที่มีการเรียนการสอนทางออนไลน์ อย่างแรกเลยคือจะต้องไม่ให้เด็กเกิดความเครียด เพราะธรรมชาติของเด็กเล็ก ๆ ยังชอบที่จะสนุกสนาน เล่นกับเพื่อน ๆ มากกว่า และเชื่อว่าเด็กส่วนใหญ่ชอบที่จะไปโรงเรียนมากกว่าที่จะนั่งเรียนออนไลน์ แต่เมื่อสถานการณ์บังคับครูผู้สอนอาจจะต้องทบทวนคอนเทนต์ให้เด็ก ๆ ทางออนไลน์ เพื่อเป็นการฝึกสมอง ฝากการบ้านให้เด็กได้ทดลองทำในโจทย์ง่าย ๆ ไม่ยากจนเกินไป เช่น ถ้าจะแบ่งสติกเกอร์ หรือ แบ่งผลไม้ จะแบ่งกันเท่าไร ผลลัพธ์เมื่อแบ่งไปแล้วได้เท่าไร หรือลักษณะให้เด็กนับเลขด้วยรูปภาพ ซึ่งอยู่ในทฤษฎี Modeling คือการแปลงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงให้อยู่ในรูปของสมการคณิตศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อให้เด็กเกิดความสนใจสามารถนั่งเรียนออนไลน์ต่อเป็นชั่วโมงได้